20. 2. 2020
Co dělá Brno

Společenské centrum Brno-Bystrc

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Rekonstrukce byla dokončena na přelomu roku 2017 a 2018.

Součástí této akce bylo především:

  • zlepšení tepelně technických vlastností objektu zateplením,
  • výměna původních otvorových výplní,
  • rekonstrukce vytápění – nové plynové kotle,
  • instalace VZT s rekuperací pro nejvytíženější prostory,
  • nově osazení radiátorů termoventily,
  • rekonstrukce osvětlení.

Díky výše zmíněným opatřením výrazně poklesla spotřeba zemního plynu pro vytápění objektu a snížila se tak energetická náročnost budovy.