16. 6. 2020
Co dělá Brno

Zapojením do projektu LIFE TreeCheck město zmírní přehřívání

Vedení města Brna má dlouhodobý zájem na realizaci adaptačních opatření, která reagují na změny klimatu. V roce 2017 se město připojilo k Paktu starostů a primátorů s cílem snižovat emise CO2, v loňském roce byl přijat akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a město zavedlo tzv. ekodotace (například Zelená střechám či Nachytej dešťovku). Radní schválili znění smlouvy o spolupráci s Nadací Partnerství na projektu LIFE TreeCheck.

„Brno pokračuje ve snaze zavádět inovativní řešení, která mají za cíl zmírnit dopady klimatických změn na život ve městě, zvláště co se týče přehřívání měst (tzv. tepelného ostrova). Díky zapojení do projektu LIFE TreeCheck chceme prověřit, u kterých městských staveb můžeme využít (a případně jak) opatření mající za cíl snižovat teplotu v jejich okolí a lépe hospodařit s dešťovou vodou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Za Magistrát města Brna bude na projektu spolupracovat především Odbor životního prostředí a Odbor investiční. „Smlouvou o spolupráci s Nadací Partnerství, která reprezentuje konsorcium partnerů projektu LIFE TreeCheck, se město zavázalo ke spolupráci na vypracování studie, jež navrhne vhodná zelená řešení ve vybraných investičních záměrech města. Dále bude vytvořen manuál dobré praxe pro péči o městskou zeleň a návod, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou. Ta je ve velkém množství odváděna kanalizací z města a není nijak využita,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další výhodou spolupráce bude vzdělávání zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizací v oblasti adaptace na změny klimatu. Město se bude také podílet na osvětové kampani k tomuto tématu.

Investiční odbor MMB poskytne do konce června podklady potřebné pro zpracování studie. U vybraných projektů uvede základní informace, jako je rozsah stavebních prací, lokalizace, termín realizace nebo odhadované náklady. Finální verze studie by mohla být hotová na konci února příštího roku. Doporučení by pak mohla sloužit jako podklad pro tvorbu zadání výběrového řízení na projektanta.

Zdroj: MMB
Foto: Nina Ivanová