Průvodce solárními technologiemi

V současnosti už málokdo pochybuje o významu ochrany klimatu a životního prostředí. V této souvislosti je kladen důraz na rozvoj a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich zavádění do provozu na úkor zdrojů využívajících fosilní paliva. Využívání solární energie ve stavebnictví rychle získává na významu v důsledku tenčících se zásob fosilních paliv a vzhledem k naléhavé potřebě snižování našeho vlivu na globální oteplování. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je jednou z podporovaných obnovitelných technologií a zároveň nástrojem plnění cíle snižování emisí. Připravili jsme pro Vás pro lepší orientaci v záměrech města Brna a problematice týkající se FVE přehlednou brožuru. Doufáme, že Vám pomůže nalézt odpovědi na některé z Vašich otázek.

V souladu s cíli Územní energetické koncepce statutárního města Brna a rovněž vzhledem k našim závazkům plynoucím ze SECAP spouští město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO Brno, a.s. projekt využití střech budov v našem vlastnictví k vybudování fotovoltaických, případně fototermických systémů. Během následujících let začne jihomoravské slunce pracovat na maximum v náš prospěch. Snížíme emise CO2 až o 36 000 tun za rok, zvýšíme energetickou odolnost města Brna, a ještě k tomu ušetříme za energie. Při rozsáhlých investicích do těchto realizací hodlá město Brno získat instalovaný výkon 40 MWp do virtuální elektrárny, využít vzniklé přetoky a položit tak základy pro rozvoj komunitní energetiky.

.

1. náměstek primátorky statutárního města Brna pan Petr Hladík k tomuto tématu uvádí „Nyní jsme na prahu solární éry města. Ve spolupráci s naší společností SAKO Brno, a.s. hodláme využít střechy budov ve vlastnictví města k vybudování fotovoltaických, případně fototermických systémů a využít tak jihomoravské slunce v náš prospěch. Snížíme emise CO2, zvýšíme energetickou odolnost města Brna, a ještě k tomu ušetříme za energie. Přidat se a podpořit své město může každý – firma i jednotlivec. Pojďte do toho s námi!“

Snažíme se inspirovat i v jiných městech a nabízíme vám další informace o solárních technologiích. V tomto případě z dílny města Vídně, jež patří mezi průkopníky v této oblasti v rámci celé Evropy.

Příklad znázornění energetického společenství