Netopit starými a neekologickými zdroji vytápění

Co se týče vytápění, možná jste dosud řešili jen ceník vaše dodavatele energií. Ale co cena čistého vzduchu a životního prostředí? Podívejte se, která paliva ho zatěžují nejvíc, a která jsou naopak nezávadná.

Vážně musíme při topení posílat kouřové signály?

Zamyslete se, jaký má váš způsob topení dopad na životní prostředí, a zda ho není lepší vyměnit za ekologičtější variantu.

Nejvíc emisí vytváří člověk spalováním fosilních paliv, jako je černé uhlí, hnědé uhlí nebo koks. Už jen jejich těžba znamená ekologickou zátěž, v Brně však hlavní problém představují vzniklé spaliny. Do ovzduší se s kouřem dostávají oxidy síry, dusíku a uhlíku, těžké kovy a další zdraví škodlivé látky.

Plyn je už o něco ekologičtější. Ve srovnání s tuhými palivy vzniká jeho spalováním o 40–50 % méně CO2. Značně neekologické (a také drahé) jsou pak elektrické zdroje vytápění. U vás doma sice při topení k úniku emisí nedochází, ale ovzduší znečišťují uhelné elektrárny, kde se elektrická energie vyrábí.

Ekologičtější variantou běžných elektrických zdrojů vytápění jsou tepelná čerpadla, která z velké části využívají přírodní energii. Životnímu prostředí nejvíc prospějete využíváním obnovitelných zdrojů energie, jako je biomasa a sluneční energie.

Buďte aktivní

Splňte výzvu a pochlubte se na sociálních sítích fotkou s hashtagem #PripravBrno. Nezapomeňte také vyzvat další dva přátele.

Stačí zabrat: Nepoužívané nabíječky vytáhněte ze zásuvky.