18. 6. 2020
Příklady dobré praxe

Absorpční tepelné čerpadlo v SAKO Brno

Společnost SAKO Brno realizuje řadu projektů, jež přispívají k ochraně životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji regionu. V oblasti provozu Zařízení na energetické využívání odpadu bylo zahájeno několik projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace budou i výrazné úspory CO2. Jedním z projektů je doplnění absorpčního tepelného čerpadla do chladícího okruhu parní turbíny. Nevyužitelné odpadní teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny je pomocí této absorpční jednotky transformováno na vyšší teplotní úroveň, která je již vhodná k vytápění prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem. Absorpční tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednička s tím rozdílem, že pohonem absorpční jednotky je místo elektřiny nízkotlaká pára z turbíny. Vlastní zařízení je díky využití odpadního tepla schopno dosáhnout magické hranice účinnosti přes 165 %.

Zařízení vyrobí ročně 29 tis. GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě asi 1 000 brněnských domácností napojených na CZT. Takto využité odpadní teplo se pak nemusí vyrobit z fosilního paliva, čímž dojde k úspoře CO2 ve výši přibližně 1 900 tun ročně. Tento projekt je na našem území zcela unikátní, toto technologické řešení v ČR nebylo doposud nikde realizováno. Navazujeme tím na celoevropský trend zvyšování energetické účinnosti, což je jedno ze základních opatření vedoucí k ochraně klimatu.