11. 5. 2022
Akce
Příklady dobré praxe

Hraspo a jeho technologie snižování nákladů gastro provozů

Společnost Hraspo je dlouholetým partnerem mnoha gastronomických provozů, pro které zajišťuje technologická řešení. Nabízí komplexní portfolio služeb založených na dlouholetých zkušenostech, individuálním přístupu a profesionalitě, se snahou o maximální efektivnost provedení. Poskytují dodávky kompletních gastronomických provozů i dodávky kusových technologií, servis, specializované konzultace a další služby související s trendy moderní gastronomie. Cílem je, aby řešení byla energeticky efektivní a méně náročné na spotřebované zdroje a tím pádem měla co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Jednou z realizací společnosti Hraspo je nová technologie využitá v menze VUT Brno. Tato technologie umožňuje snížení z původní spotřeby 650l vody za hodiny a instalovaného příkonu 50kW na aktuální spotřebu 225 l vody za hodiny s instalovaným příkonem 37kW. Zároveň však zařízení nabízí až dvojnásobný výkon. Vyhodnocená data z provozu jsou 30% nárůst výkonu při 30% snížení nákladů.