14. 8. 2020
Příklady dobré praxe

Kancelář veřejného ochránce práv vysazuje nové stromky a má i své včelí úly

Kancelář veřejného ochránce práv na své zahradě průběžně vysazuje nové stromky a má zde umístěno i 8 včelích úlů. Krom medu, a jiných včelích produktů, jsou včely významné hlavně kvůli opylovací činnosti, čímž přispívají k udržitelnému rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity. Nechybí ani kompostéry na biologický odpad ze sběrných nádob v kuchyňkách, a po sekání trávy a selekci travního plevele.