17. 6. 2020
Příklady dobré praxe

Příklad dobré praxe – ekologizace vozového parku ve společnosti Brněnské komunikace a.s.

V souladu s moderními trendy rozvoje automobilové dopravy a snižování negativních dopadů na ovzduší s ní spojených, realizovala společnost Brněnské komunikace a.s. (BKOM) v roce 2017 projekt „Ekologizace“ vozového parku. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem ŽP ČR.

V rámci tohoto projektu bylo spektrum vozového parku společnosti rozšířeno o vozidla na alternativní pohony. Flotila osobních referentských vozidel se rozrostla o deset vozidel Škoda Citigo s pohonem na CNG.

Tato vozidla mají úroveň emisí CO2 o 25– 30 % nižší než vozidla s benzínovým motorem. Rovněž produkují nižší emise CO a až o 80 % nižší emise aromatických uhlovodíků.

Z hlediska pohonu se úplnou novinkou staly čtyři osobní elektromobily VW e-up! Tato vozidla nabízejí čistě elektrický pohon s „nulovými“ provozními emisemi CO2. Jejich velikost a dostatečný dojezd je předurčuje k využití v intravilánu města Brna.

K zabezpečení provozu těchto elektromobilů byly v areálu Renneská třída 787/1a vybudovány dobíjecí stojany.

Nákup monitorovacích elektromobilů

V roce 2018 byly, v souvislosti se zaváděním nového systému parkování v Brně tzv. rezidentního parkování, pořízeny další dvě auta na elektrický pohon, a to elektromobily Toyota Yaris.

Tyto elektromobily jsou využívány k monitorování dodržování pravidel rezidentního parkování a pohybují se ve vyhrazených oblastech tohoto parkovacího systému.

V návaznosti na rozšiřování sortimentu vozidel na alternativní pohony se do budoucna počítá i s nákupem užitkových a komunálních vozidel na tyto pohony.

Dobíjecí stojany