23. 6. 2020
Příklady dobré praxe

Solární elektrárna na budovách CzechGlobe

CzechGlobe instaloval na střechách dvou budov fotovoltaické panely. Instalace by měla plnit dvě zásadní funkce: využívání solární energie pro potřeby ústavu a také stínění střechy, což přispívá ke snižování teploty uvnitř budov a tudíž vede k úsporám spojeným s menší potřebou využívání klimatizačního systému.

Projekt byl zahájen v roce 2019 instalací 172 fotovoltaických panelů na budově B. Výkon těchto panelů dosahuje až 42 kW. V letech 2020 a 2021 se plánuje instalace dalších panelů na vedlejších budovách což by mělo zvýšit jejich celkový počet na 402 ks a více jak zdvojnásobit výkon na 92 kW.

Předpokládaný stav ke konci projektu v roce 2021