10. 5. 2023
Akce
Příklady dobré praxe

Svitava Office – chytrý administrativní objekt


RENFIELD, s. r. o., je česká developerská společnost zabývající se výstavbou a pronájmem zejména skladovacích a kancelářských prostor. V posledních letech ale své působení rozšířila i na zajištění výstavby rodinných a bytových domů či apartmánů. Za dobu svého působení na developerském trhu stojí za výstavbou několika významných komplexů a budov – například SmartZone Troubsko nebo SmartZone Kuřim. RENFIELD patří ke společnostem, které podepsaly Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. K příkladům jeho dobré praxe patří Svitava Office, kterou blíže představuje následující text.

Novostavba Svitava Office je administrativní objekt s vysokým technickým a kvalitativním standardem, který reflektuje stávající trendy včetně úspory energií. Budova je navržena maximálně efektivně tak, aby bylo možné přizpůsobit každému nájemci prostory přesně podle jeho požadavků, ať už ve formě otevřených kanceláří, nebo naopak samostatných oddělených kanceláří. Samozřejmostí je dostatek parkovacích stání v chráněném vnitrobloku a přístup 24 hodin denně a 365 dní v roce. Svitava Office byla postavena na místě bývalého dvoupodlažního pavlačového domu, jejž kvůli nevyhovujícímu stavu čekala demolice.

Husovice jsou v poslední době velmi zajímavá, dynamicky se rozvíjející lokalita. Svitava Office je umístěna na Dukelské třídě s perfektním dopravním napojením na městský okruh a všechny hlavní dálniční tahy. V těsné blízkosti Svitava Office je nová rozsáhlá čtvrť – Nová Zbrojovka. Zaměstnanci jsou motivováni využívat MHD díky blízkosti zastávky. Navíc objekt disponuje skladem kol.

Jednotliví dodavatelé byli vybráni na základě nastaveného business modelu, který se orientuje mimo jiné na udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Každý nový objekt, za kterým stojí RENFIELD, splňuje zásadu využití odpadu z demolice původních objektů a zároveň zásadu Cradle to Cradle – odpad z případné demolice nových stavebních objektů se dá recyklovat a znovu využít v další stavbě.

Stavební práce začaly v červnu 2019 a stavba byla odevzdána investorům po kolaudaci v říjnu 2020. Z hlediska konstrukčního řešení se jedná o nepodsklepený čtyřpodlažní stavební objekt s plochou střechou a kombinací železobetonového skeletu a cihelného zdiva.

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém bílé barvy doplněný lepeným keramickým páskem cihlové barvy. Výplně otvorů jsou řešeny jako izolační trojskla s hliníkovým rámem, která splňují standard pro pasivní domy. Pro zajištění komfortního mikroklimatu je využit inteligentní systém VZT s rekuperací.

Z hlediska energií jsou v budovách instalována LED svítidla a moderní spotřebiče s nízkou spotřebou energie. Jako systém vytápění byla využita tepelná čerpadla vzduch–voda.
Každé patro má nainstalováno své podružné měřidlo – voda, elektřina. Navíc se jedná o smart měřidla, která automaticky detekují anomálie.

Parkovací stání byla opatřena vsakovací dlažbou. Dešťová voda z budovy se zadržuje v retenční nádrži. Navíc Svitava Office nabízí elektronabíjecí stanici, skrytý přístřešek na kola a ohraničené plochy pro recyklovaný a komunální odpad. RENFIELD podporuje výsadbu zeleně, a tak byla část pozemku vyčleněna na Green zónu, která je přístupná pro nájemníky Svitava Office.

Text: Ing. et Ing. David Průša, projektový manažer │ RENFIELD