8. 7. 2020
Příklady dobré praxe

Zeleň v podobě zelené střechy a zelené stěny v objektu Šumavská tower

V rámci revitalizace objektu ŠUMAVSKÁ tower bylo myšleno i na ekologii a snížení uhlíkové stopy. Cílem bylo také přispět k rozšíření zeleně a relaxačních zón v okolí, a proto byly využity volné střešní plochy pro umístění zeleně. Relaxační zóna s parkovou úpravou bude sloužit nejen nájemníkům a návštěvníkům objektu, ale také ji bude moci využívat široká veřejnost.  Plocha zelené střechy je o rozloze 762 m2, plocha vegetačního souvrství 1560,6 m2, ostatní plochy (dlažba) 645,4 m2. Co se týče složení zeleně jedná se o rozchodníkové koberce a o systém řešení Optigreen Usporná střecha – druh vegetace: sedum-byliny-trávy a Přírodní střecha – druh vegetace: byliny-trávy-sedum.

Složení použité výsadby bylo voleno s ohledem na využití venkovních a vnitřních prostor. Zelené venkovní plochy vytvářejí jednak přirozenou izolační vrstvu, ale také ovlivňují pocitovou venkovní teplotu. Pro závlahu je vybudována v blízkosti budov retenční nádrž na dešťovou vodu.

Zeleň v podobě zelené stěny s rostlinami je umístěna i do nákupní galerie. Tyto stěny, nejen že jsou krásné, zajišťují také tepelnou stabilitu interiéru. V ozeleňování našeho areálu budeme i nadále pokračovat, a to plánovanou výsadbu stromů a keřů při ulici Šumavská.

V budovách je umístěno inteligentní LED osvětlení a veškeré kancelářské prostory jsou 100 % CO2 FREE. Topení a chlad vyrábí tepelná čerpadla a cirkulace vzduchu probíhá přirozeně díky konstrukčním vlastnostem budov.