hvezdarna2022

Ukládání uhlíku do dřeva a dřevostaveb

Den Země Planeta na talíři

Ukládání uhlíku do dřeva a dřevostaveb

previous arrow
next arrow

Letošní podzimní setkání partnerů Memoranda o snižování emisí proběhlo v krásných prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Hlavním tématem letošních prezentací bylo „Ukládání uhlíku do dřeva a dřevostaveb“. Úvodní zdravice přednesli Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno a náměstek primátorky Mgr. Jaroslav Suchý. Celou akci skvěle moderoval Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB, který oznámil i vyhodnocení dobré praxe partnerů za uplynulý rok.

Pozvaní odborníci představili dřevo jako moderní a hlavně udržitelný stavební materiál budoucnosti. Téma ukládání uhlíku do dřevostaveb jako takové představila Ing. Lenka Trandová, ředitelka ADMD – Asociace dodavatelů montovaných domů. S prezentací Adaptační strategie univerzitních lesů Mendelovy univerzity v Brně pak vystoupil doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. a velmi zajímavou prezentaci o lesích kolem nás přednesl i ředitel Lesů města Brna Ing. Jiří Neshyba, kterou doplnil o poutavé video, které dostalo všechny přítomné.

Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu pak účastníky provedl tématem přeměny budov z energeticky náročných na úsporné a představil také novou podobu Směrnice o energetické náročnosti budov.

Jsme velice rádi, že zástupci signatářů z řad odpovědných brněnských firem a organizací se stále rozšiřují a čítají již více než 70 partnerů, kteří aktivně s městem spolupracují a podílejí se na splnění ambiciózního cíle města v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Každá z těchto odpovědných organizací obdrží i Certifikát „Partner projektu Připrav Brno“. Certifikát vyšší úrovně je partnerům Memoranda emitován vždy ve 4. kvartále kalendářního roku na základě vyhodnocení realizací projektů spadajících do některé z osmi oblastí Výzvy .

Na Hvězdárně a planetáriu Brno byli slavnostně vyhlášeni partneři Memoranda, kteří se na základě zaslaných příkladů dobré praxe posunuli na další úroveň.

Jako BRONZOVÝ PARTNER projektu Připrav Brno, jež zrealizoval svůj projekt v nejméně třech oblastech Výzvy, se posouvají pro letošní rok tyto společnosti a organizace:

Bamboolik s.r.o.; Future Farming s.r.o.; Magnus Regio s.r.o.; Mendelova univerzita v Brně; Technologický park Brno a.s. a  Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace (VIDA!)

Díky realizaci projektů v nejméně 5 oblastech Výzvy jsme s radostí vyhlásili i STŘÍBRNÉHO PARTNERA, kterým se pro letošní rok staly společnosti:

Areál Slatina a.s.; ASIO TECH s.r.o. a ASIO NEW s.r.o.; IKEA Česká republika, s.r.o.; Heineken Česká republika a.s. (naše STAROBRNO), Nadace Partnerství, SAKO Brno, a.s.; Teplárny Brno, a.s. a VELUX Česká republika s.r.o.

Všem partnerům Memoranda, kteří se při své činnosti snaží o šetrný přístup k životnímu prostředí, děkujeme! Zároveň se těšíme na příští rok, na možné vyhlášení ZLATÉHO PARTNERA projektu Připrav Brno, jež zrealizoval své projekty ve všech oblastech Výzvy. Na to si tedy ještě počkáme.