4. 8. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Atelier 99 – komunitní centrum, nároží i škola v zeleném hávu

Společnost Atelier 99, s. r. o., (A99) jako člen memoranda, které pomáhá připravit Brno na klimatickou změnu, spolupracuje s městem na několika projektech, do nichž Brno investuje a společnost A99 je realizuje. Projekty vznikají s důrazem na udržitelnost, energetickou hospodárnost, efektivní využívání vody a rozšiřování městské zeleně.

Příkladem je rekonstrukce a nadstavba bývalé výměníkové stanice na Plovdivské v Žabovřeskách. V červnu tu otevřeli nové komunitní centrum Žabka.

Vegetační střecha, retenční nádrž, vsakovací dlažba. Při návrhu nového mezigeneračního komunitního centra pracoval Atelier 99 s prvky zelené infrastruktury. Jaké jsou detaily projektu, který přinesl řadu udržitelných řešení?

Objekt se proměnil na víceúčelovou multigenerační budovu, kterou využívá hlavně Středisko volného času Lužánky – pracoviště Lata. Kromě víceúčelového sálu a Senior Pointu tu našla zázemí mini školka s hernou nebo třeba pobočka Café Práh, která dává práci lidem s duševním onemocněním a pomáhá jim začlenit se zpátky do běžného života.

Důraz na udržitelnost a energetickou hospodárnost objektu se zde projevuje mnoha opatřeními: jedním z nich je i vegetační střecha přispívající ke zlepšení okolního klimatu. Energetickou náročnost budovy komunitního centra snižuje rovněž zateplená fasáda včetně nových oken.

Myslelo se i na hospodaření s dešťovou vodou – vznikla nová retenční nádrž. Parkovací stání před budovou je opatřeno vsakovací dlažbou se schopností propouštět srážkovou vodu do podkladních vrstev na celé své ploše.


Dalším příkladem je revitalizace veřejného prostranství Kounicova/Šumavská v duchu zelené infrastruktury

Obyvatelé městské části Brno-střed mají nové, zelenější veřejné prostranství – před prodejnou Billa a hlavním přístupem na terasu před Magistrátem města Brna přibyl nový parčík, stojany na kola, lavičky pod korunami stromů, ale i vegetační dlažba, která podpoří zachování vody v krajině. V A99 vytvořili projekt na oživení celého prostoru. Výsledkem je ekologické, urbanisticky funkční a čisté řešení s lepší prostupností a otevřeností veřejného prostranství a důrazem na prvky zelené infrastruktury.

Dominantou prostoru je nově navržený parčík se šesti stromy, které nabídnou místo k odpočinku. Kolem kmenů jsou instalovány kruhové městské lavičky o průměru 3 m, s dřevěným sedákem a ocelovou konstrukcí. Jejich funkcí bude nejen poskytovat místo klidu pro příchozí, ale hlavně chránit kořenový systém stromů a zlepšit vsakování dešťových vod ke stromům. Původní pochozí asfaltový povrch nahradila v rámci úprav skládaná betonová dlažba, která zlepší odtokové poměry v okolí díky udržení vody v propustném souvrství pod dlažbou a použití zatravňovací dlažby se širokou spárou v prostoru parku. Druhá etapa revitalizace přinese další „zelené” novinky.


Investor Jihomoravský kraj společně s Atelierem 99 se mohou pochlubit projektem školy a školky a školy pro děti s poruchou autistického spektra na ulici Hapalově. Stavba skončila v roce 2021. U objektu tohoto typu bylo mimořádně důležité navrhnout ho tak, aby byl zdravější a zelenější. Jaké moderní technologie ke snížení energetické náročnosti budovy odborníci použili a s čím vším bylo nutné se vypořádat?

Když se spojí architekti, projektanti, pedagogové, zastupitelé a úředníci… Autistická škola na Hapalově v Brně se jako jediná v Česku specializuje na výuku dětí s poruchou autistického spektra. Provoz těchto zařízení se od běžných škol diametrálně liší. Hodiny nezačínají zvoněním, žáci nepracují s klasickými učebnicemi. Navržené řešení je tak šité na míru speciálním potřebám dětí s autismem a stavební úřad musel udělit nemálo výjimek.

Půdorys ve tvaru písmene H objekt přirozeně rozděluje na část MŠ a ZŠ. Tím vzniklo chráněné vstupní nádvoří, kterému dominuje solitérní strom s kruhovým sedacím prvkem a malé hřiště na druhé straně. Komplex má tři nadzemní podlaží, kde se nachází speciálněpedagogické centrum, tři třídy mateřské školy a devět tříd základní školy s družinou. Část mateřské školy navazuje na terasu s pergolou a protáhlou zahradu se zahradním domkem. Zahrada s nově vysazenými stromy je nedílnou součástí celého záměru. Děti mohou využívat nejen hřiště s prolézačkami, ale také ovocný sad, ohniště nebo záhony pro pěstování zeleniny.

Střechu jsme navrhli jako zelenou, extenzivní. Dešťová voda je v tomto projektu zachycována v retenční nádrži a využívána pro zálivku zahrady.

Vytápění zajišťují klasické plynové kondenzační kotle, ve většině místností je chlazení. Větrání budovy obstarává vzduchotechnika, nechybí zde ani rekuperace. Zajímavě řešené je i osvětlení, zohledňující stmívání a režimy, v nichž může budova fungovat. Samozřejmostí jsou LED svítidla a spotřebiče s nízkou spotřebou energie.

Na střeše jsou čtyři chladicí jednotky, které zajišťují chlazení v jednotlivých místnostech. V každém patře je navíc i samostatná větrací jednotka pro učebny. V projektu se počítalo rovněž s ovladatelnými venkovními žaluziemi, minimalizujícími náklady na chlazení prostor.

Pro lepší hospodaření s vodou jsou parkovací stání pokryta zasakovací dlažbou a okolo jsou vysazeny nové, vzrostlé stromy.