31. 7. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Atelier 99 – udržitelnost neznamená jen módní slovo

Jako projektanti a architekti v Atelier 99 ovlivňují prostor kolem nás. Navrhují nejen jeho vzhled, ale hlavně jeho funkčnost. A protože jim záleží na tom, kde žijí a jak bude toto prostředí vypadat i za několik let, projektují s důrazem na udržitelnost a ekologii.

Silná idea přitahuje silné osobnosti

U zrodu brněnského Atelieru 99 v roce 2013 stáli tři zkušení projektanti s ambicí tvořit životaschopné stavby, které nekončí na papíře. Tato idea společně s důrazem na umělecky hodnotnou architekturu a vášeň pro moderní technologie k sobě rychle přitáhla další. Atelier se rozrůstal, projekty byly čím dál pestřejší. Dnes ho tvoří přes 40 architektů a stavebních inženýrů, kteří mají na kontě více než 260 projektů pro soukromý i veřejný sektor.

V A99 se věnují hlavně občanské výstavbě – projektují školy, sportovní stavby, stavby pro zdravotnictví, větší obytné soubory, domovy pro seniory nebo rekonstrukce významných památkově chráněných objektů. A protože se z vášně pro moderní technologie stala každodenní rutina, firma projektuje v BIM a používá 3D tisk, drony nebo virtuální realitu.

Filozofii životaschopnosti uplatňují i mimo atelier a finančně podporují nejrůznější spolky i jednotlivce z nejbližšího okolí. Každý rok společně se skupinou PFM Group přispívají na dětské skupiny, mateřské školy, sportovní kluby, lidi s handicapem nebo třeba opuštěná zvířata. Na základě podnětů vlastních zaměstnanců také přispěli na rozšíření venkovních ploch pro děti, výsadbu nové zeleně a nové pomůcky a prvky pro různé venkovní aktivity.

Ekologii nehlásí, ale žijí

Protože se v Atelieru 99 hrdě hlásí k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na závazku Brna k adaptaci na klimatické změny, svým počínáním chtějí přispět ke snížení emisí CO2 v Brně. Při projektování tak kladou důraz na udržitelnost, cirkulární ekonomiku, ochranu životního prostředí a efektivní hospodaření s vodou.

Nejen při navrhování, ale také v rámci každodenní pracovní rutiny dbají na to, aby všichni v A99 šetrně hospodařili se zdroji a energiemi. Myšlenka udržitelnosti není jednorázovou záležitostí nebo snad módním projektem pro marketingové účely – je to smysluplný a dlouhodobý postoj, při kterém se snaží snížit uhlíkovou stopu a zajistit tak životaschopný potenciál naší planety i v budoucnu.

Kdo chce změnit svět, má začít u sebe

Od roku 2020 firma sídlí v objektu Svitava Office na Dukelské třídě v Brně, kterému dala nový život. Projekt navrhli od studie až po prováděčku, včetně autorského dozoru na stavbě. Z původního pavlačového domu ve špatném technickém stavu vytvořili architektonicky hodnotnou novostavbu administrativního objektu ve vysokém technickém standardu a s důrazem na udržitelnost.

Pro vytápění budovy využívají tepelné čerpadlo. Venkovní stínění zajišťují předokenní žaluzie. Okna jsou opatřena izolačním trojsklem; svítí LED svítidly. Nové kanceláře využívají inteligentní systém VZT s rekuperací. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže a parkovací stání ve dvoře jsou opatřena vsakovací dlažbou se schopností propouštět srážkovou vodu do podkladních vrstev. S cílem minimalizovat tvorbu odpadu, umístili v každém patře koše na tříděný odpad, které vyrobil jeden z jejich kolegů.

Připrav své okolí, #PřipravBrno

Aby v Atelieru 99 ulehčili dopravě, pořídili si elektrickou koloběžku a na ní vyráží na nejrůznější obchodní jednání po městě. Na firemním parkovišti stojí nabíjecí stanice pro elektromobily a velký přístřešek na kola, kapacitně vyhovující potřebám mnoha kolegů, kteří do práce jezdí na kole.

Ve vnitrobloku Svitava Office také vytvořili zelenou „chill zónu“, kde mohou odpočívat nebo trávit čas během obědové pauzy. Na stole nyní mají projekt pro další kultivaci tohoto klidového prostoru – v plánu je prostor doplnit venkovním mobiliářem a ještě více ozelenit.

Text: Atelier 99 s.r.o.