22. 10. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Brno má certifikaci dle ISO 50001

Magistrát města Brna začal od roku 2015 zavádět na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001. Děje se tak především z důvodu pozitivních ekonomických a především ekologických dopadů na činnost našeho města.

Po pěti letech soustavné práce, pravidelných optimalizací a rovněž díky vynaloženým investicím, dosáhlo město Brno na úspěšnou certifikaci dle výše uvedené ISO normy. Ta se vztahuje k budovám Magistrátu a je první fází vedoucí k implementaci této energetické normy na veškerý nemovitý majetek (budovy) ve vlastnictví města Brna. Toto ocenění by příslušnou nezávislou autoritou nebylo uděleno, nebýt výrazného snížení energetické náročnosti sledovaných budov, které má přímý dopad na snižování produkce oxidu uhličitého na území našeho města. Cíl města Brna je jasný, takto nastavenou laťku udržet a docílit navýšení počtu budov zahrnutých pod zmíněnou certifikaci dle ISO 50001. Podrobnější informace naleznete zde.