Systém managementu hospodaření s energií města Brna

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s  aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE