Systém managementu hospodaření s energií města Brna

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s  aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001.

Po pěti letech soustavné práce, pravidelných optimalizací a rovněž díky vynaloženým investicím, dosáhlo město Brno na úspěšnou certifikaci dle výše uvedené ISO normy. Ta se vztahuje k budovám Magistrátu a je první fází vedoucí k implementaci této energetické normy na veškerý nemovitý majetek (budovy) ve vlastnictví města Brna. Toto ocenění by příslušnou nezávislou autoritou nebylo uděleno, nebýt výrazného snížení energetické náročnosti sledovaných budov, které má přímý dopad na snižování produkce oxidu uhličitého na území našeho města. Cíl města Brna je jasný, takto nastavenou laťku udržet a docílit navýšení počtu budov zahrnutých pod zmíněnou certifikaci dle ISO 50001.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

.

ENERGETICKÁ POLITIKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

.