11. 10. 2021
Aktuality

Vyhodnocení partnerů Memoranda o snižování emisí pro rok 2021

Již 54 brněnských firem a institucí se připojilo k projektu #PripravBrno a reflektovaly Výzvu vedení města ke spolupráci v oblasti snižování emisí CO2 a přípravy města na změnu klimatu. Každá z těchto odpovědných organizací obdrží i Certifikát „Partner projektu Připrav Brno“, který je emitován partnerům Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny automaticky. Certifikát vyšší úrovně je partnerům emitován vždy ve 4. kvartále kalendářního roku na základě vyhodnocení realizací projektů spadajících do některé z osmi oblastí Výzvy. Výčet těchto oblastí tvoří přílohu č. 1 Memoranda. A o jaké oblasti se jedná?

V rámci vernisáže výstavy Energie a civilizace byli slavnostně vyhlášení partneři Memoranda, kteří se na základě zaslaných příkladů dobré praxe posunuli na další úroveň.

Jako BRONZOVÝ PARTNER projektu Připrav Brno, jež zrealizoval svůj projekt v nejméně třech oblastech Výzvy, se posouvá společnost: ABB s.r.o.; ASIO NEW, spol. s r.o.; CTP Invest, spol. s r.o.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (Czech Globe); Dopravní podnik města Brna, a.s.; IKEA Česká republika s.r.o.; Kancelář veřejného ochránce práv; Nadace Partnerství, PKV BUILD s.r.o.; SAKO Brno, a.s.; ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.; Technické sítě, a.s.; Teplárny Brno, a.s.; Trikaya Asset Management a.s.;

STŘÍBRNÝM PARTNEREM projektu Připrav Brno, jež zrealizoval svůj projekt v nejméně pěti oblastech Výzvy, je vyhodnocena společnost: Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.; Daikin Device Czech Republic s.r.o.; Top-in.cz, a.s. (areál SVATOPETRSKA).

A ZLATÉHO PARTNERA projektu Připrav Brno, jež zrealizoval své projekty ve všech oblastech Výzvy, jsme s radostí vyhodnotili společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Všem partnerům Memoranda, kteří se při své činnosti snaží o šetrný přístup k životnímu prostředí, děkujeme.