27. 4. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zachraňte včely – projekt společnosti EPRIN


Projekt zachrantevcely.cz je iniciativou brněnské technologické společnosti EPRIN a jeho hlavními cíli jsou zvýšení povědomí o důležitosti včel pro životní prostředí a propagace zodpovědného přístupu k ochraně včel a dalších opylovačů, záchrana včelstev před vymíráním a v neposlední řadě informovanost široké veřejnosti a firem o této problematice, šíření osvěty a vzdělávání.

Společnost EPRIN spol. s r.o. od svého založení přemýšlí, jak a kde by mohla být společensky prospěšná a užitečná. A pokud se sejde parta dobrých lidí, kterým není jedno, kde a jak žijí, zejména pak jaký odkaz a dědictví po sobě zanechají, zbývá jen krůček k charitativní činnosti. První včelstva byla vysazena symbolicky nedaleko sídla společnosti EPRIN na pozemcích Technologického parku, který celý projekt ochotně a rád podpořil.


Nadšenci ze společnosti EPRIN se snaží podpořit společnost v chovu včel a rádi předávají své znalosti a zkušenosti dál. Zaposlouchejte se do rytmického bzučení včel. Zkrátka a dobře, bez včel a opylování by prostě nebyl možný život tak, jak jej známe.

V letošním roce se společnost EPRIN spol. s r.o. stala partnerem města, kdy na Festivalu architektury 2023 slavnostně podepsala Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.