Slide One

#PripravBrno
jako odpovědná firma

Snižujeme emise a přijímáme adaptační opatření, nejsme na to ale sami. Spolu s námi do toho šla řada brněnských organizací. Přidejte se k nim. Připravili jsme 10 kroků, jak může přispět i vaše firma. S jejich pomocí dokážete snížit produkci skleníkových plynů při spotřebě energií, výrobě a provozu, využívání budov nebo při stavebních činnostech. Jak začít? Připojte se k memorandu.

Slide One

#PripravBrno
jako odpovědná firma

Snižujeme emise a přijímáme adaptační opatření, nejsme na to ale sami. Spolu s námi do toho šla řada brněnských organizací. Přidejte se k nim. Připravili jsme 10 kroků, jak může přispět i vaše firma. S jejich pomocí dokážete snížit produkci skleníkových plynů při spotřebě energií, výrobě a provozu, využívání budov nebo při stavebních činnostech. Jak začít? Připojte se k memorandu.

Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny může podepsat jakákoli právnická osoba, která aktivně působí na území města Brna. Svým podpisem se zavážete k dodržování 10 kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů vaší organizace, a stanete se hrdým nositelem pozitivní změny.

10 kroků pro Brno

Krok
Využívat moderní technologie ke snížení energetické náročnosti budov
Krok
Více využívat energie z obnovitelných zdrojů
Krok
Snižovat energetickou náročnost svých objektů
Krok
Využívat a podporovat šetrné způsoby dopravy
Krok
Podporovat zadržování vody na svých pozemcích
Krok
Šetřit vodou a využívat ji co nejefektivněji
Krok
Vysazovat a chránit zeleň
Krok
Motivovat zaměstnance k šetrnému hospodaření se zdroji a energiemi
Krok
Dbát na principy cirkulární ekonomiky
Krok
Hrdě se hlásit k memorandu a aktivnímu zlepšování životního prostředí v Brně

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Chcete se stát také partnerem Brna a být součástí projektu Připrav Brno?

DOSÁHNĚTE NA NOVOU ÚROVEŇ

Každá instituce či firma, jejíž zástupci podepíší memorandum, se automaticky stává zeleným partnerem výzvy
#PripravBrno. Vaše aktivita vám ale může vynést i zlaté ocenění. Počítá se každá činnost, která napomůže k dosažení
společného cíle pro Brno. Projekty firem každoročně vyhodnotí odborná komise a rozhodne o udělení vyššího
partnerského ocenění. Jeho logem pak můžete prezentovat svůj přínos k ochraně životního prostředí.

Bronzová
Stříbrná
Zlatá

KDO JSOU NAŠI PARTNEŘI

AGRIE Office s.r.o.
AREAL SLATINA a.s.
ASTRA MOTOR spol. s r.o.
AVRIOINVEST a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Veletrhy Brno a. s.
CTPark Brno
CzechGlobe
EGÚ Brno, a.s.
IKEA
Ingka Centres
JIC
Lesy města Brna
Mendelova univerzita v Brně
Masarykova univerzita
Nová Mosilana, a.s.
Regionální hospodářská komora Brno
SAKO Brno, a.s.
STAREZ – SPORT, a.s.
ŠUMAVSKÁ tower
Teplárny Brno, a.s.
TESCAN Brno, s.r.o.
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Trikaya
Technické sítě Brno
Veřejný ochránce práv
Vysoké učení technické v Brně
Y Soft
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Brněnské komunikace a.s.
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
ASIO NEW, spol. s r.o.
ASIO TECH, spol. s r.o.
VELUX Česká republika, s.r.o.
HUTIRA - BRNO, s.r.o.
Magnus Regio s.r.o.
nextbike Czech Republic s.r.o.
ABB s.r.o.
PKV BUILD s.r.o.
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Daikin Device Czech Republic s.r.o.
Moravia IT s.r.o.
NETION, s.r.o.
Future Farming s.r.o.
Centrum pasivního domu, z.s.
Nadace Partnerství
Heineken Česká republika, a.s.
Top-in.cz, a.s.
RegioHub, s.r.o.
Technologický Park Brno, a.s.
Amper Savings, a.s.
Asociace dodavatelů montovaných domů, z. s.
Voda lidé krajina, z.s.
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.
Komerční banka, a.s.
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
ZETINA, spol. s r.o.
Holek Production s.r.o.
EVECO Brno, s.r.o.
WEB Větrná Energie s.r.o.
​GreenVille service s.r.o.
Atelier 99 s.r.o.
Bamboolik s.r.o.
PFM-service s.r.o.
RENFIELD s.r.o.
URBANON a.s.
PFM-Greenvia s.r.o.
Zebra Technologies CZ s.r.o.
VELKÁ PECKA s.r.o.
Hraspo spol. s r.o.
DOMOPLAN, a.s.
IMPERA styl, a.s.
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
EPRIN spol. s r.o.
REVERSE-TECH s.r.o.
Recovera Využití zdrojů a.s.
Zero Waste Solutions, s.r.o.
Nitto Denko Czech s.r.o.
CARent, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Autonapůl, družstvo
SAKO Brno SOLAR a.s.
Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.
Tomáš Kroupa - Vaše krmivo
Sensorie s.r.o.
Velký Špalíček s.r.o.
Wienerberger s.r.o.
amcreal s.r.o.
amccomp s.r.o.
BUILDIGO s.r.o.
FT4U company s.r.o.
Zobrazit všechny
49.209620,16.591730
AGRIE Office s.r.o.
Šumavská 35, Brno
Agrie Office s.r.o. je vlastníkem dvou ze tří výškových budov na Šumavské ulici. Areál, jehož dominantou jsou tři výškové budovy, vyrostl v 70. letech minulého století. V současné době se toto místo proměňuje na jedno z největších administrativních a komunitních center v Brně, ve kterém na ploše 31 tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří vzniknou také obchodní galerie s restauracemi, prodejnou potravin, bankou, poštou, lékárnou a řadou dalších obchodů a služeb. Místo bude po rekonstrukci sloužit také jako společný veřejný prostor pro relaxaci a kulturu, jehož součástí bude zelená terasa nebo výstavní galerie. Nespornou výhodou areálu je jeho poloha, neboť se nachází nedaleko centra města.
Přejít na web
49.168500,16.678970
AREAL SLATINA a.s.
Tuřanka 1222/115, Brno
AREAL SLATINA, a.s. je už dvacet let jednou z nejúspěšnějších developerských společností v Brně. Poskytujeme pronájem nebytových prostor, především kanceláří, skladů a venkovních ploch. Pronájem komerčních prostor doplňujeme o kompletní služby a zázemí. Areál dlouhodobě těží z umístění ve vyhledávané lokalitě expandující průmyslové zóny Černovické terasy. Cílem je vybudovat zázemí nejvyšší kvality se špičkovými technologiemi šetřícími životní prostředí, o tom svědčí energetická náročnost A, která se velmi pozitivně promítá do provozních nákladů.
Přejít na web
49.162510,16.621310
ASTRA MOTOR spol. s r.o.
Firemní 703/1, Brno
Společnost ASTRA MOTOR je ryze česká rodinná firma, která je na trhu od roku 2001. Hlavním zaměřením je výroba a servis speciálních obráběcích nástrojů. Zákazníci jsou z oblasti automotive, energetiky a letectví. Jakožto výrobní firma si klademe za cíl v oblasti enviromentální politiky minimalizovat veškeré emise a maximálně efektivně využívat veškerou energii. Tento přístup přináší benefity nejen pro životní prostředí, ale i pro ekonomiku naší firmy.
Přejít na web
49.212900,16.567320
AVRIOINVEST a.s.
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
Společnost Avrioinvest se zabývá akviziční, inženýrskou a developerskou činností. Problematika životního prostředí nám není lhostejná a snažíme se, aby její negativní dopad byl co nejmenší. Z pohledu developera nám jde o aktivní využití obnovitelných zdrojů energie, výsadbu zeleně a práci s dešťovou vodou. Životní prostředí je pro nás velmi důležité. V rámci podpory vzdělávání mládeže spolupracujeme s organizací Plant for the Planet, která dělá osvětu dětem, jak je důležité a potřebné se nad otázkou životního prostředí zamýšlet a zapojovat se do ochrany životního prostředí sázením stromů.
Přejít na web
49.193180,16.569310
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-střed
Hlavní podnikatelskou činností je provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví měst, obcí a jejich sdružení. Konkrétně se jedná o výrobu a dodávku pitné vody a odvádění odpadních a dešťových vod včetně jejich čištění. Vizí společnosti je být moderní, technologicky vyspělou společností s vysokou profesní i společenskou prestiží, s citlivým vztahem k životnímu prostředí. Proto má společnost zaveden integrovaný systém managementu a je držitelem certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001.
Přejít na web
49.187729,16.582271
Veletrhy Brno a. s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed
Veletrhy Brno jsou nejvýznamnější středoevropskou veletržní správou. Každoročně uspořádáme kolem padesáti veletrhů, v našem areálu se konají stovky dalších akcí. Brněnské výstaviště je architektonicky jedinečný areál, jehož historie sahá až do roku 1928. Historické pavilony stále využíváme k veletržní činnosti, zároveň ale respektujeme jejich výjimečnou památkovou hodnotu. Tento přístup promítáme i do tématu energetických úspor. V letech 2018 – 2019 jsme snížili spotřebu elektrické energie díky modernizaci datového centra společnosti a výměnou osvětlení ve třech nejvyužívanějších pavilonech za technologii LED. Tento proces bude pokračovat modernizací dalších pavilonů včetně historických. V roce 2021 realizujeme výměnu primárního zdroje tepla s cílem dosáhnout významné energetické úspory.
Přejít na web
,
CTPark Brno
Developerská společnost CTP Invest vznikla v Humpolci v roce 1998 a dnes působí v sedmi zemích střední a východní Evropy, kde staví a spravuje přes 90 průmyslových a kancelářských parků. Společnost je tak největším vlastníkem průmyslových realit v Česku. CTP se dlouhodobě zaměřuje také na ekologickou udržitelnost svých staveb a své kanceláře se snaží přeměnit na cirkulární. Pilotní projekt v této oblasti zahájila v kancelářském komplexu Spielberk Office Centre v Brně a jejím cílem je započít změnu, kterou chce inspirovat ostatní. Změny na Spielberku, které se budou týkat zapojení prvků zero waste, snížení spotřeby vody a elektřiny, chce společnost pak použít jako šablonu pro další parky. V tuto chvíli je CTP také v procesu certifikace BREEAM In Use celého průmyslového i officového portfolia.
Přejít na web
49.187282,16.593079
CzechGlobe
Bělidla 154/4, Staré Brno, 603 00 Brno
Činnost Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe) je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnost.
Přejít na web
49.234543,16.586022
EGÚ Brno, a.s.
Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky
EGÚ Brno je spoluautorem řady projektů spojených s novými technologiemi v energetice, a to v oblastech technologie měření a komunikace, SMART GRID, akumulace elektřiny, elektromobility, CNG a LNG. Našimi hlavními devízami jsou nejen znalosti a zkušenosti, ale především flexibilita a inovace. Naší filozofií je nezávislý nadhled, který nás provází už od roku 1992, kdy jsme se stali nezávislou konzultační a realizační společností v energetice. Energetiku jen nezkoumáme, ale jsme přímo její součástí. Jsme v neustálém kontaktu s prestižními institucemi a účastníme se mezinárodních odborných konferencí, spolupracujeme s mezinárodními i českými odbornými organizacemi a vysokými školami. Pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích a publikujeme v odborném tisku.
Přejít na web
49.157373,16.626854
IKEA
Skandinávská 128/2, Brno
Z původně malé švédské firmy, která lidem zasílala zboží objednané z katalogu, vznikla společnost, která působí na celém světě a lidé ji mají rádi. Dnes patří IKEA k celosvětově nejznámějším značkám a její zaměstnanci jsou spojeni společnou vizí vytvářet lepší každodenní život lidí pro mnoho lidí. My v IKEA věříme, že je možné podnikat a zároveň mít pozitivní vliv na lidi i planetu. V rámci naší strategie se soustředíme na tři hlavní pilíře: 1) inspirovat druhé a umožnit našim zákazníkům žít doma trvale udržitelnějším způsobem, 2) provozovat naše obchodní domy s co nejmenším dopadem na životní prostředí a 3) mít férový přístup ke všem lidem v oblastech, kde působíme, bez ohledu na to, jestli se jedná o naše zaměstnance, dodavatele nebo členy místních komunit. V našem brněnském obchodním domě jsme kromě prodeje trvale udržitelných výrobků zavedli nové technologie pro úsporu vody, celý obchodní dům jsme osvětlili LED žárovkami, vodu pro mytí nádobí ohříváme pomocí sběru tepla z chladicích systémů, podporujeme naše zaměstnance, aby do práce jezdili na kolech, a mnoho dalšího.
Přejít na web
49.157369,16.627004
Ingka Centres
Skandinávská 128/2, Brno
AVION Shopping Park Brno je nákupním centrem nejen pro každodenní, pohodlné a rychlé nákupy, ale i místem, kde se lidé mohou setkávat a společně trávit svůj čas. Společně s obchodním domem IKEA přiláká toto centrum každoročně na 5 milionů návštěvníků. AVION Shopping park Brno je nákupní centrum vlastněné společností Ingka Centres, která je součástí skupiny Ingka Group vlastnící i obchodní domy IKEA. Společnost Ingka Group má vytvořenou strategii udržitelnosti, díky níž bude do roku 2030 provozovat nákupní centra, která budou přátelštější k lidem i planetě.
Přejít na web
49.233288,16.572752
JIC
Purkyňova 127, 612 00 Brno-Medlánky
JIC, podnikání dává smysl. JIC pomáhá lidem rozvíjet podnikání, které může měnit svět k lepšímu. Naší vizí je otevřený inovační ekosystém, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět. Provázíme, inspirujeme, motivujeme. Věříme, že pouze lidé, kterým jejich práce a podnikání dává smysl, mohou být úspěšní a zároveň mít radost ze života. Našimi programy projde každý rok přibližně stovka firem z jižní Moravy, a to od začínajících podnikatelů s novým nápadem až po zavedené firmy. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím podnikání lze dosáhnout výrazných společenských změn. A podnikání může být jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak čelit globálním výzvám v čele s klimatickými změnami. Úspěšné podnikání je totiž založeno na inovacích. A právě inovace jsou jedinou možnou cestou, jak lidstvo připravit na dopady změn klimatu. JIC chce jít příkladem. Školíme naše konzultanty v tématu cirkulární ekonomiky a spolu-vydali jsme soubor těch nejlepších příkladů z firemní praxe s názvem Cirkulární Česko 2. Odebíráme zelenou energii, nechali jsme si zpracovat energetický audit na naši budovu, v našem vozovém parku nechybí hybridní auto, podporujeme alternativní způsoby mobility zaměstnanců, chystáme dobíječku na elektromobily.
Přejít na web
,
Lesy města Brna
Hospodaříme na cca 8300 ha lesa nejen v okolí Brna. Kromě správy majetku se staráme o několik významných míst v Brně, kde za zmínku stojí Brněnská přehrada a obora Holedná. Zpracováváme dřevo na 2 střediscích včetně výroby biomasy, kterou dodáváme do Brněnských tepláren, pěstujeme sazenice ve vlastních školkách, staráme se o 3 režijní honitby, s nimiž souvisí i zemědělská výroba zahrnující krmivo pro zvěř. Nabízíme mimo jiné pronájem nemovitostí a oblíbených lesních domů – tree house. Velkou pozornost věnujeme propagaci lesa a to zejména formou lesní pedagogiky pro děti a akcí pro širokou veřejnost, které soustředíme v lesním areálu U Mravence Lesíka. Našim posláním je udržovat a zlepšovat stav městských lesů, zajišťovat vyrovnanost lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, vzdělávat děti i dospělé a zachovat lesní kulturu zdravou a prosperující pro současné i budoucí generace, jak z hlediska ekonomického, tak rekreačního. O snižování ekologické zátěže se prosazujeme především tím, že se o svěřený majetek staráme trvale udržitelným způsobem hospodaření, rozšiřujeme lesní majetek a vysazujeme nové stromy. Obnovou lesa a vysazováním nových stromů pomáháme snižovat uhlíkovou stopu celé lidské společnosti a zlepšujeme životní prostředí obyvatelů Brna a jeho okolí. Klademe velký důraz na podporu a obohacování všech lesních ekosystémů s velkým důrazem na drobné vodní plochy a mokřady, které napomáhají zadržování vody v krajině.
Přejít na web
49.210210,16.615883
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665, 613 00 Brno-sever-Černá Pole
Jelikož jsme univerzita, která je z převážné většiny oborů zaměřená na práci a hospodaření s přírodou a přírodními zdroji, boj s klimatickými změnami se nás úzce dotýká. Na půdě Mendelovy univerzity v Brně působí například i Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud, tvůrci databáze InterSucho, která zobrazuje na mapových vrstvách dopady změny klimatu, rizika, zranitelnost a adaptační opatření pro celou ČR. Tvůrci projektu InterSucho, který je službou zemědělcům, chystají v polovině roku také spuštění portálu Agrorisk. Díky modelům dokážou předpovědět, jaké hrozí porostům riziko od biotických i abiotických činitelů. Tedy jaké je riziko chorob a škůdců a také meteorologických extrémů, jako jsou mrazy, silný vítr či kroupy. V neposlední řadě vědci na MENDELU šlechtí zemědělské plodiny (např. sladovnický ječmen) tak, aby byly schopny měnícím se podmínkám odolat.
Přejít na web
49.198557,16.605087
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Od roku 1919 vytváří Masarykova univerzita podmínky pro chytřejší svět. MUNI si je vědoma ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a  je v této oblasti dlouhodobě aktivní, jak v oblasti výzkumu a vzdělávání, tak v každodenním provozu desítek budov, ve kterých sídlí po celé moravské metropoli. MUNI je už dnes českým leaderem v oblasti zodpovědného zadávání veřejných zakázek a využívá obnovitelné zdroje energie a energetický management při správě budov. Při stavbě nových pavilonů Univerzitního kampusu Bohunice i rekonstrukcích historických areálů v centru Brna také vždy dbá na snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Další projekty v této oblasti jsou aktuálně v přípravě, jde zejména o obnovitelné a alternativní zdroje vytápění a chlazení v bohunickém kampusu, kde vyrůstá rozsáhlý pavilon pro Simulační centrum nebo unikátní biobanka.
Přejít na web
49.180723,16.635365
Nová Mosilana, a.s.
Charbulova 1145/150, 618 00 Brno-Černovice
Nová Mosilana, a.s. je dnes poslední prosperující zástupce tzv. Moravského Manchesteru, zabývající se výrobou především módních, vlněných tkanin a přízí, směřujících, téměř výlučně, na export. Největším naším zákazníkem je skupina Hugo Boss, ale v portfoliu najdeme i jiné významné značky, jako Armani, či Versace. Po nedávné realizaci projektu energetických úspor, v posledních 3 letech, jsme momentálně zaměřili naši pozornost na hospodaření s vodou a především odbourávání jednorázových plastů. Energetický audit plánovaný na rok 2020 nám poskytne další inspiraci. Principy trvalé udržitelnosti jdou ruku v ruce s naším podnikáním, ale i občanským chováním.
Přejít na web
49.189299,16.583991
Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 569/3, 603 00 Brno-střed
Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Je ekonomicky liberálně smýšlející institucí sloužící zejména k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů svých členských firem. Jejími strategickými pilíři jsou vzdělávání, Centrum mezinárodního obchodu, Průmysl 4.0, kyberbezpečnost, platforma Go Green! a networking. Čím dál více si lidé, ale i firmy uvnitř RHKB uvědomují, že mnohdy svou činností negativně působí na životní prostředí. Od myšlenky je již jen kousek k realizaci prvních kroků či opatření ke snížení nepříznivých dopadů na životní prostředí. Vše začíná u malých věcí a každý musí začít sám u sebe. Proto v rámci RHK Brno vznikla platforma Go Green! zaměřujícího se na ekologicky odpovědné podnikání.
Přejít na web
49.190510,16.666167
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno
Sako Brno poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a provozuje Zařízení na energetické využívání odpadu, které využívá odpad jako surovinu pro výrobu tepelné a elektrické energie. Zabýváme se využitím odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Zajišťujeme sběr a svoz odpadu, provozujeme dotřiďovací linku, recyklovatelné materiály prodáváme zpracovatelům a ostatní energeticky využíváme. Dlouhodobě se soustředíme na podporu širších environmentálních a společenských aspektů celého brněnského regionu. <b></b>Veškeré naše činnosti přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a vedou k uhlíkové neutralitě v místě působení. Podporujeme recyklaci materiálů, realizujeme projekty na předcházení vzniku odpadu, odstraňujeme černé skládky, provozujeme sběrná střediska odpadů. Materiálově nevyužitelný odpad zpracováváme v Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), kde se z něj vyrábí elektřina a teplo, jež dále putují do brněnských domácností.
Přejít na web
49.185449,16.602054
STAREZ – SPORT, a.s.
Křídlovická 911, 603 00 Brno-střed-Staré Brno
STAREZ – SPORT, a.s. byla založena roku 2004 Statutárním městem Brnem za účelem provozování a správy sportovních zařízení na území města Brna. Pro občany Brna zajišťuje veřejnou službu především v oblasti sportovního vyžití. V současné době provozujeme 13 sportovních areálů celoměstského významu. Ochrana životního prostředí a šetření přírodních zdrojů je pro naši společnost jedním z důležitých úkolů, který zohledňujeme při rozvoji stávajících či přípravě nových sportovišť. Na našich provozech se konkrétně snažíme o snížení spotřeby vody, dále o maximální využití odpadních vod, snižování energetické náročnosti budov, na letních provozech zvyšování zelených plocha a výsadba zeleně, příp. rekonstrukce technických zařízení, např. strojoven.
Přejít na web
49.209616,16.591734
ŠUMAVSKÁ tower
Šumavská 35, 602 00 Brno-střed
Areál, jehož dominantou jsou tři výškové budovy na Šumavské ulici, vyrostl v 70. letech minulého století. V současné době se toto místo proměňuje na jedno z největších administrativních a komunitních center v Brně, ve kterém na ploše 31 tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří vzniká také obchodní galerie s restauracemi, prodejnou potravin, bankou, poštou, lékárnou a řadou dalších obchodů a služeb. Místo bude po rekonstrukci sloužit také jako společný veřejný prostor pro relaxaci a kulturu, jehož součástí bude zelená terasa nebo výstavní galerie. Nespornou výhodou areálu je jeho poloha, neboť se nachází nedaleko centra města, a také jeho dopravní dostupnost.  V areálu je vybudovaná zelená střecha o výměře 2200 m2 a retenční nádrže na zachytávání dešťové vody a ve vnitřních prostorách najdete zelenou stěnu. V těchto projektech bude společnost dále pokračovat.
Přejít na web
49.227816,16.615714
Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná
Jsme městská firma, pracujeme pro Brno a jeho obyvatele již 90 let. Dodáváme ekologické a komfortní teplo do 100 000 brněnských domácností, ale také do nemocnic, veřejných institucí i soukromých firem. Jsme rovněž výrobci elektřiny a poskytujeme podpůrné služby elektrizační soustavě České republiky. Už v době svého vzniku patřily brněnské teplárny k průkopníkům využívání moderních technologií a na tom se nic nezměnilo dodnes. Inovace a promyšlená opatření jsou také hlavními faktory, díky kterým dlouhodobě držíme cenu tepla. Společenská odpovědnost pro nás není prázdný pojem, a to jak směrem k životnímu prostředí, tak vůči lidem. Naší dlouhodobou vizí je minimalizace ekologické zátěže a naše aktivity v oblasti modernizace zařízení vedou k neustálému snižování emisí.
Přejít na web
49.197397,16.547371
TESCAN Brno, s.r.o.
Libušina tř. 1, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno
TESCAN je česká společnost s nadnárodní působností, dlouholetou tradicí a sídlem v Brně – kolébce elektronové mikroskopie. Díky skvělé týmové spolupráci patří mezi nejvýznamnější světové výrobce v oboru. Její špičkové produkty vznikají v Brně-Kohoutovicích – od prvotního nápadu až po finální funkční přístroj. V moderní budově má své místo jak vývoj, tak logistika, výroba, montáž i finalizace. Prostřednictvím specializovaných odborníků je zajištěna servisní podpora zákazníků po celém světě. V Brně mají zázemí také aplikační specialisté a obchodníci, kteří spolu s kolegy ze zahraničních poboček a distributory zajišťují prodej našich produktů. Životní prostředí je pro TESCAN velice důležité, také proto bylo zohledněno při stavbě nových výrobních prostor, například zelenou střechou.
Přejít na web
49.177038,16.665503
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno-Černovice
Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v poskytování produktů a služeb pro vědu. Brněnské technologické centrum se specializuje na vývoj a výrobu špičkových analytických přístrojů, především pak elektronových mikroskopů a spektrometrů. Naše přístroje se podílí na vědeckých objevech, materiálovém výzkumu i vývoji budoucí elektroniky. Může jít například o proteiny vedoucí k pochopení Parkinsonovy i Alzheimerovy choroby, viry paralyzující včely, vir ZIKA, HIV, nové metody čištění vody, efektivnější metody získávání surovin nebo zkoumání památek. Důležitým oborem jsou i materiálové vědy, ve kterých elektronová mikroskopie napomáhá při vývoji superlehkých a odolných slitin pro automobilový a letecký průmysl. Brněnská společnost se dlouhodobě snaží pečovat o životní prostředí. Nejvýznamnějším projektem je výstavba střešní fotovoltaické elektrárny. Mezi další kroky patří nákup zelené elektřiny, instalace zelené střechy na jednu z našich budov, nahrazení jednorázových plastových lahví ve výrobě opakovaně použitelnými a významné zapojení do akce Do práce na kole.
Přejít na web
49.200263,16.614004
Trikaya
Příkop 4, 602 00 Brno
Společnost Trikaya dlouhodobě usiluje o zlepšování standardů bydlení ve městě Brně. Její developerské projekty často nabízí inovativní prvky, které se zaměřují na vyšší komfort bydlení a ekologická opatření. Jako první developer v České republice začala Trikaya používat nový systém zdění z přírodních vápenopískových cihel německého standardu. Díky tomu společnost postavila první bytový dům většího rozsahu v energetické třídě A. Tento projekt – Ponavia rezidence, získal cenu architektů za Projekt roku 2015. V ostatních projektech Trikaya realizuje zelené střechy a retenční nádrže na udržování dešťové vody. V rozsáhlém projektu Čtvrť Pod Hády Trikaya plánuje vybudování 20 vsakovacích vrtů, které umožní udržovat srážkové vody v krajině. V budoucích etapách výstavby je plánováno využívání tzv. šedé vody, což výrazně uspoří spotřebu vody v nově vzniklé čtvrti. V rámci našich komerčních projektů využíváme moderní úsporné LED technologie, stanice pro nabíjení elektromobilů a v neposlední řadě realizujeme například také výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního domu Futurum.
Přejít na web
49.198576,16.623951
Technické sítě Brno
Barvířská 822/5, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice
Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost je členem koncernu statutárního města Brna. Na starost má veřejné a slavnostní osvětlení statutárního města Brna, kolektorovou síť, trasy a data – metropolitní síť, optické trasy, konektivita, úložiště, dohled, údržba a také kybernetickou bezpečnost – architektura, LOG management, SIEM, SOC, CSIRT, hlášení NÚKIB. Společnost TRSB pracuje se snižováním spotřeby v oblasti veřejného osvětlení, budované datové centrum s minimální energetickou náročností formou EPC metody, uvažuje se o zakomponování fotovoltaických prvků při správě budov a zapojení do programů elektromobility.
Přejít na web
49.197816,16.595887
Veřejný ochránce práv
Údolní 658, 602 00 Brno-střed
Veřejný ochránce práv v České republice působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání – v rozporu s právem, – právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního státu a principům dobré správy, – jsou-li tyto orgány nečinné. V oblasti ekologicky šetrného přístupu k životnímu prostředí a vztahu k zachování udržitelných klimatických podmínek pro život člověka na Zemi plánuje Kancelář veřejného ochránce práv řadu opatření. Již nyní můžeme zmínit využívání dešťové vody zachycené v akumulační nádrži k zalévání zelené fasády a zelených ploch, na nové části budovy máme zelenou střechu a topíme pomocí tepelného čerpadla.
Přejít na web
49.201541,16.603618
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Vysoké učení technické v Brně je co do počtu studentů největší technickou univerzitou v České republice. Téměř dvacet tisíc studentů studuje na osmi fakultách a několika vysokoškolských ústavech. Fakulta stavební VUT, která loni oslavila 120. výročí své existence, nabízí například nově akreditovaný studijní program Environmentálně vyspělé budovy, který pohlíží na stavitelství z pohledu udržitelnosti i nutné adaptace na měnící se klimatické podmínky. Tato oblast je rovněž součástí výuky na Fakultě architektury a co do energetiky zasahuje i do výuky na Fakultě strojního inženýrství. Všude tady se naši vědci věnují otázkám snižování emisí, ekologické a udržitelné výstavby z pohledu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady. Ve spolupráci s ostatními fakultami VUT jsou vyvíjena inovovaná zařízení, technologie a metody, které umožňují v praxi dlouhodobý trend komplexního snižování emisí skleníkových plynů. V budovách VUT je uplatňován energetický management již od roku 2002, rozvíjeno třídění odpadů, úspora plastů, využívání energie z obnovitelných zdrojů a výchova studentů a zaměstnanců k ekologickému chování.
Přejít na web
49.222280,16.580592
Y Soft
Technická 2948/13, 616 00, Brno
Y Soft je globální firmou s pobočkami v 17 zemích světa. Naše kořeny, centrála a veškerý vývoj ale zůstávají v České republice. Pracujeme na komplexních projektech s využitím nejnovějších technologií včetně 3D tisku, robotů a umělé inteligence. Vyvíjíme software a hardware produkty, které pomáhají středním a velkým firmám s jejich digitální transformací. Naše produkty používá více než 30 % společností ze seznamu Global Fortune 500. Víme, že jako firma můžeme mít negativní dopad na životní prostředí. Hledáme proto způsoby, jak v naší firemní kultuře upevnit zelené myšlení a chování. Třídíme odpad na všech našich pracovištích a nepoužitelné výrobní materiály předáváme SUEZ společnosti, která je využívá jako druhotný materiál pro výrobu dalších užitných výrobků. Plánovaná výstavba nové budovy Y Soft Campus bude zohledňovat moderní řešení pro snížení ekologické stopy. Na novém pracovišti chceme instalovat solární panely a solárně podporovaná tepelná čerpadla, abychom měli k dispozici čisté a obnovitelné zdroje energie.
Přejít na web
49.201611,16.595904
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Jiráskova 25, 602 00, Brno
SCHEJBAL a PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář se specializuje na služby v oblasti finančního, firemního a IT práva. Všech 10 kolegyň a kolegů jsou pracovití a vzdělaní profesionálové, kteří právo stále považují za obor, jehož hlavním přínosem pro společnost je pracovat na správné straně. Práce nás baví, ale víme, že i ostatní části života jsou důležité. V garáži pod kanceláří parkují kola, za klienty cestujeme vlakem, kde pohodlí, spolehlivost, kvalitní služby a možnost v klidu pracovat bohatě vyvažují stres a únavu po celodenních schůzkách v autě na dálnici. Odolnější z nás jezdí do práce na kole za každého počasí, zbytek dorazí pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Auta nezavrhujeme, jen jsme je hodně omezili. Přispívá to nejen k lepšímu ovzduší, ale i náladě, protože odpadnou potíže s parkováním.
Přejít na web
49.182949,16.601771
Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno
Společnost Brněnské komunikace je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. Na území města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní  a letní údržba komunikací a centrální řízení  dopravy ve městě Brně. &nbsp;
Přejít na web
49.193591,16.570115
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, 603 00, Brno
Posláním Dopravního podniku města Brna je poskytovat všem obyvatelům a návštěvníkům města Brna bezpečnou, kvalitní a efektivní městskou hromadnou dopravu. Snažíme se o neustálé zlepšování kvality s maximální ekonomickou efektivitou s důrazem na moderní a inovativní postupy a technologie.
Přejít na web
49.200198,16.609165
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
Koliště 1909/7, 602 00, Brno
Společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. má jediného akcionáře statutární město Brno. Společnost je největší pohřební službou na jižní Moravě a své služby nabízí zejména ve městě Brně a přilehlém okolí. Poskytuje kompletní pietní služby, nepřetržitý svoz zesnulých, pohřby do země, kremační obřady i zpopelnění bez obřadu, smuteční výzdobu, hudební doprovod, kněze, řečníka, tisk smutečních oznámení, fotografie z pohřbu, foto prezentace na obrazovce. V brněnském krematoriu jsou instalovány tři kremační pece, které jsou ovládány automatickým regulačním systémem. Do budoucna chystáme rekonstrukci a renovaci kremačních pecí s velkým důrazem na to, aby nastavení všech spalovacích zařízení minimalizovalo znečištění životního prostředí.
Přejít na web
49.1742486,16.6170114
ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00, Brno
ASIO NEW, spol. s r.o. se zabývá především vývojem, výrobou a dodávkami vodohospodářských výrobků, jako jsou čistírny odpadních vod, úpravny vod, hospodaření s dešťovými vodami atd. pro rodinné domy, administrativní budovy atd. Také se zaměřuje na boj proti změnám klimatu (výrobky a technologie pro hospodaření s dešťovou vodou), ochranu životního prostředí (strategie NEW … recyklace Nutrientů, Energie, Vody … Water) a nízkoenergetické budovy – recyklace vody a energie a na prvky modrozelené infrastruktury.
Přejít na web
49.1742486,16.6170114
ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00, Brno
ASIO TECH, spol. s r.o. se zabývá především vývojem, výrobou a dodávkami vodohospodářských celků, jako jsou čistírny odpadních vod, úpravny vod, čištěním vzduchu pro komunální a průmyslovou sféru. Také se zaměřuje na ochranu životního prostředí (strategie NEW … recyklace Nutrientů, Energie, Vody … Water).
Přejít na web
49.1657028,16.6242200
VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, Brno, 619 00
Za téměř 80 let své historie se VELUX stal největším světovým výrobcem nejen střešních oken, ale také světlíků a světlovodů. V České republice máme kromě obchodního zastoupení také výrobní závod ve Vyškově a zaměstnáváme téměř 500 lidí. Společnost VELUX je vlastněna nadacemi, což předurčuje využití našich zisků především pro filantropické účely. V současné době se soustředíme na transformaci našeho působení, abychom dosáhli ještě větší udržitelnosti v podnikání. Mezi hlavní cíle patří dosažení celoživotní uhlíkové neutrality (v Brně jsme za loňský roku snížili emise CO2 cca o 1000 t přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů), odpovědné nakládání se zdroji (ve Vyškově využíváme/recyklujeme 99 % odpadu) a odpovědný přístup ke společnosti, zaměstnancům, zákazníkům…
Přejít na web
49.1828853,16.4804350
HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
Ve společnostech pod společnou značkou HUTIRA realizujeme řadu projektů, které šetří životní prostředí a významně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji regionu. Dlouhodobě vyvíjíme technologie, které přinášejí užitečná enviromentální řešení. Zabýváme se vytvářením obnovitelných zdrojů energie v oblasti úpravy bioplynu na biometan. Podporujeme koncept trvale udržitelného rozvoje při technologických úpravách vody. Ekologické myšlení se snažíme uplatňovat ve všech společnostech nesoucích jméno HUTIRA. Snažíme se snižovat uhlíkovou stopu a to např. tím, že snižujeme logistické náklady preferencí lokálních dodavatelů, provozujeme vozidla CNG, ve svém sídle dbáme na snižování energetické náročnosti provozu budov vlastní fotovoltaickou elektrárnou a tepelnými čerpadly, třídíme odpady. Zadržujeme dešťovou vodu ze střech a komunikačních ploch, recyklujeme odpadní vodu, využíváme vlastní zdroj vody k závlahám, rozšiřujeme výsadbu areálové zeleně. Nad rámec našich aktivit jsme zakoupili v roce 2019 kousek lesa a i když by se mohlo zdát, že „zelené plíce“ nepatří přímo do portfolia našich firem tak jako plynárenství, energetika a vodárenství, opak je pravdou. Viděli jsme tento krok jako podstatnou součást naplnění filosofie společností HUTIRA – „S úctou k přírodě“. Tomuto lesu hrozilo vykácení. Plánujeme společně s odbornou pomocí revitalizovat těchto 9 tisíc m², které se v budoucnu mají změnit v les zdravý a jenž se stane oázou nejen pro místní faunu, ale bude sloužit i pro rekreaci lidí.
Přejít na web
49.1945039,16.5849286
Magnus Regio s.r.o.
Lipová 906, 602 00 Brno-střed-Staré Brno
Magnus Regio je ryze česká společnost, která působí na trhu již od roku 2009. Za tuto dobu se vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších organizátorů setkání nejen pro zástupce státní správy, zástupců měst a obcí z moravských krajů, ale i ředitelů městských a obecních policií a ředitelů nemocnic v rámci celé ČR. Na těchto setkáních se věnujeme nejdůležitějším tématům dnešní doby – ekologii, odpadovému hospodářství, dopravě, energetice, zdravotnictví a v neposlední řadě i bezpečnosti našich občanů. Propojením uvedených zástupců měst a obcí s komerčními subjekty, zástupci ministerstev a významných státních institucí se daří rychle a aktuálně reagovat a řešit palčivé problémy současnosti. Naším společným cílem je usilovat o řešení a diskutovat se zástupci měst a obcí nad aktuálními tématy a palčivými problémy současnosti a zároveň představovat nové technologie, které usnadní život nám všem. Nedílnou součástí naší činnosti je vydávání dvouměsíčníku MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, jeho měsíční elektronické verze a vedení webu www.moravskohospodarstvi.cz. V našich titulech pak dáváme prostor těmto tématům a nové podněty, technologie, myšlenky a rady zdarma poskytujeme zástupcům státní správy.
Přejít na web
,
nextbike Czech Republic s.r.o.
Libušina 526/101 Olomouc, 779 00
Společnost nextbike Czech Republic s.r.o. provozuje systém sdílených kol již ve 14ti městech ČR. V roce 2021 plánuje růst do dalších 10ti měst. nextbike je největším a nejdostupnějším providerem bikesharingu v ČR. Své know-how opírá o zkušenosti německého nextbike GmbH, který je lídrem bikesharingu v Evropě a svůj systém provozuje již 17 let, nyní v 28 zemích světa a více než 200 městech. nextbike se svou činností snaží zásadně měnit návyky lidí v dopravě po městě. Stále 70-80% všech cest po městě autem je do 5 km. S tím jsou spojeny dopravní zácpy, zbytečné emise a trend posledních let, kdy se z ulic, potažmo celých měst, stávají parkoviště. Všechny tyto cesty dokáže skvěle nahradit tzv. mikromobilita, kterou táhne právě bikesharing. &nbsp; V roce 2020 (data k říjnu 2020) najeli zákazníci nextbike 2,1 mil. kilometrů na sdílených kolech v ČR. Zhruba 80% všech výpůjček bylo na cesty do 5 km. V porovnání s automobilovou dopravou tak nextbike pomohl ušetřit 237 tun CO2. To odpovídá ročnímu výkonu 11.000 dospělých stromů. &nbsp; Protože mikromobilita je budoucností chytrých měst a hraje klíčovou roli ve snižování uhlíkové stopy, nextbike pomáhá městům v plánování cyklostaveb a obecně podporuje růst cyklistické infrastruktury. Nextbike spustil svoji službu v Brně v březnu r. 2020. Jeho dosavadní zkušenosti a získaná data potvrzují nedostatečnou infrastrukturu pro cyklisty, chodce a obecně pro mikromobilitu. Vysvětluje si to extrémním podfinancováním infrastruktury, neexistující koncepcí a vůlí Magistrátu města Brna stát se moderním městem bez automobilového plechu na každém kroku. &nbsp; Nextbike vytváří prostředí, které dokáže propojit soukromý sektor s veřejným prostorem a zlepšením kvality života lidí v daném městě. Firmy se mohou prostřednictvím nextbike podílet na snižování uhlíkové stopy, podporovat zdravý životní styl obyvatel a přispět ke snížení počtu aut v ulicích. A to například zřízením stanice nextbike u své společnosti, čímž zpřístupní svým zaměstnancům bikesharing k dopravě do a z práce. Nebo formou zvýhodnění kol pro obyvatele daného města jako brněnská společnost Zebra Technologies CZ s.r.o., díky které je na 100 kolech nextbike v Brně 15 minut jízdy vždy zdarma.
Přejít na web
49.1560986 ,16.6021869
ABB s.r.o.
Vídeňská 117, Brno – Dolní Heršpice
ABB je přední globální technologická společnost, která podporuje transformaci společnosti a průmyslu potřebnou k dosažení produktivnějšího trvale udržitelného rozvoje. Propojením softwaru s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů posouvá ABB hranice technologie na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 144 000 talentovaných zaměstnanců pracujících ve více než 100 zemích světa. Brněnský závod je – s více než dvěma tisíci zaměstnanci – největší jednotkou ABB v České republice. Jeho historie se začala psát již v roce 1887 a dnes se jedná o významného světového dodavatele rozváděčů vysokého i nízkého napětí, přístrojových transformátorů a senzorů, modulárních a digitálních řešení a servisních služeb. Díky důrazu na výzkum a vývoj a špičkové technické laboratoři míří produkty brněnské jednotky do těch nejnáročnějších projektů po celém světě. Další pobočka společnosti ABB s.r.o. v Brně je na adrese Heršpická 758/13, 619 00 Brno – Štýřice.
Přejít na web
49.1892636,16.6176417
PKV BUILD s.r.o.
Vlněna 526/3, 602 00 Brno-střed
Jako jediní zařídíme všechno, co souvisí s energetickými projekty. Zajistíme audit, připravíme chytrou investici, získáme pro vás dotaci, vybereme dodavatele a oběháme úřady. Uspoříme vám spoustu peněz i času. Díky nám zmodernizujete svou firmu, obec nebo zemědělský podnik, a to s ohledem na životní prostředí.
Přejít na web
49.2021697 ,16.5734436
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Barvičova 668/85, 602 00, Brno
Biskupské gymnázium Brno se za svou novodobou historii stalo respektovanou vzdělávací institucí, usilující o všestranný rozvoj mladých lidí. Snaží se o to, aby bylo dílnou lidskosti, vzájemných vztahů a solidarity, pevných názorů a obyčejné slušnosti. Usiluje o to, aby si studenti uvědomovali cenu svobody a demokracie, aby dokázali žít spravedlivě a obětavě, aby vždy jednali rozumně a usilovali o hodnoty, které v dnešním světě nejsou úplně samozřejmé. Mezi ně patří mimo jiné i šetrný a ohleduplný přístup k životnímu prostředí a proto se environmentální výchova a četné environmentální aktivity staly nedílnou součástí života školy.
Přejít na web
49.2009939,16.5812583
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Lerchova 343/63, Brno 602 00
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická nabízí pod jednou střechou tři vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou: osmileté gymnázium, pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogiku. Svou nevelkou kapacitou zajišťuje rodinnou atmosféru s osobním přístupem pedagogů, zamezuje anonymitě žáků a formuje své žáky k odpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti, spolu s respektováním přírody a života, svobody člověka a lidské sounáležitosti. Zřizovatelem školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Přejít na web
49.1726267,16.6673039
Daikin Device Czech Republic s.r.o.
Švédské valy 2, 627 00 Brno
Jako Daikin Device Czech Republic s.r.o. (DDC) jsme součástí mezinárodní skupiny DAIKIN, která je světovou jedničkou ve výrobě klimatizačních zařízení. V Brně už od roku 2006 vyrábíme kompresory do klimatizačních jednotek a v současné době rozšiřujeme naše výrobní portfolio o další produkty jako jsou například tepelná čerpadla, zásobníky na vodu, tlakové láhve aj. Naší produkcí okolo 1 100 000 kusů výrobků ročně, zajišťujeme v Brně práci pro více jak 1000 zaměstnanců.
Přejít na web
49.1889431,16.6175044
Moravia IT s.r.o.
Vlněna 526/1, 602 00, Brno
V roce 1990 jsme v Brně začínali ve dvou lidech jako malá rodinná firma. Teď je nás přes 2400 po celém světě – v Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě. Naší prací je lokalizace – vysoce kvalitní, specializované překlady přizpůsobené cílovým zákazníkům i lokálním podmínkám. Adaptujeme software a produkty nejznámějších globálních společností do více než 250 světových jazyků. Tak, aby je každý mohl pohodlně používat kdekoliv a každý den.
Přejít na web
49.2223586,16.6185722
NETION, s.r.o.
Křižíkova 70, 612 00 Brno
Dřevostavitel.cz je největší český portál o dřevostavbách a druhé největší online médium na stavbu a bydlení s návštěvností přes 2 miliony měsíčně. Za svůj cíl si klade informovat širokou veřejnost o moderních a energeticky šetrných způsobech bydlení, které jako primární konstrukční materiál využívají dřevo – jediný široce využitelný a lokální obnovitelný stavební materiál. Dřevostavitel je také významným mediálním partnerem mnoha organizací a iniciativ z oboru ekologie, udržitelnosti, stavebnictví a vzdělávání, např. Centrum pasivního domu (CPD), Nadace Partnerství, Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), Český soběstačný dům, Ukliďme Česko s projektem Kam s ním, Strom roku, Čistý les, Nadace dřevo pro život, Mendelova univerzita, a další. Portál provozuje agentura NETION s.r.o., pro niž je udržitelné podnikání klíčové a promítá se do všech oblastí jejího působení.
Přejít na web
49.1518594N,16.6023458
Future Farming s.r.o.
Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno
V brněnských Heršpicích stojí nejmodernější aquaponická farma v České republice. Celoročně farma produkuje nejrůznější druhy salátů, bylinek a sladkovodních ryb. Jednou z největších výhod aquaponie je, že dokáže ušetřit až 95 % vody oproti konvenčnímu přístupu v zemědělství. A protože nevyužívá pesticidy ani jinou agrochemii, jsou její produkty zdravé, kvalitní a nutričně hodnotné. Future Farming staví farmy na místech nevyužitých objektů, nezastavujte tak další zemědělskou půdu a stará se o své okolí. Společnost Future Farming staví a provozuje aquaponické farmy. Čerpá ze zkušenosti zakladatelů v oblasti výzkumu a vývoje, kteří se tomuto oboru věnují přes deset let. Díky tomu je hlavním dodavatelem technologií a know-how v oblasti aquaponie. Ta spojuje dva světy – chov sladkovodních ryb a pěstování zeleniny a bylinek na vodě. Vše bez chemie a bez zatížení životního prostředí.
Přejít na web
49.1977022,16.5987683
Centrum pasivního domu, z.s.
Údolní 33, 602 00, Brno
Na jednom místě u nás najdete vše okolo zdravého a úsporného projektování, stavění a bydlení. Nabízíme podporu. Inspirujeme k odpovědnosti. Rozšiřujeme společensky odpovědnou komunitu. Pomáháme obcím a městům v jejich snaze budovat urbanistické územní celky a otvíráme nové přístupy k veřejnému prostoru. Sdružujeme desítky ověřených firem a specialistů, kteří zdravé a energeticky efektivní nemovitosti navrhují, stavějí nebo pro ně vyrábí materiály, technologie a komponenty. Jsme srdcaři! Už 16 let pracujeme na tom, co nás baví, naplňuje a zároveň pomáhá.
Přejít na web
49.1977022,16.5987683
Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00, Brno
Nadace Partnerství podporuje komunity a organizace po celé zemi. Lidem pomáhá pečovat o životní prostředí díky grantům, odborným službám i inspiraci. Od roku 1991 díky ní mohlo uskutečnit své projekty přes 3500 organizací. Podstatou práce v Nadaci Partnerství je spojovat a vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v České republice. Šetří zde vodu, energií, recyklují a snižují dopad na životní prostředí; vše současně měří a monitorují. Areál je navíc příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Sdílením dobré praxe chce Nadace Partnerství přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí. Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!
Přejít na web
49.1910256,16.5917603
Heineken Česká republika, a.s.
Hlinky 160/12, Brno 661 47
Pivovar Starobrno stojí na Starém Brně už téměř 150 let. Při výrobě piva si kromě kvality moravských a českých surovin zakládá na zachování tradičních postupů českého pivovarnictví, které ale kombinuje s moderními a udržitelnými technologiemi. Udržitelnost pro Starobrno není jen pojmem, ale životním stylem, který se promítá do celého procesu, od výroby piva po jeho doručení spotřebiteli. Hlavní priority v této oblasti jsou: snižování spotřeby vody a ochrana vodních zdrojů, snižování emisí CO2, udržitelné čerpání zdrojů energie a maximální cirkularita. Ve spotřebě vody při výrobě piva pivovar Starobrno patří mezi absolutní premianty, protože na jeden hektolitr piva spotřebuje méně než tři hektolitry vody (celosvětový průměr se pohybuje mezi čtyřmi a pěti hektolitry). Také vybavení pro restaurace a hospody, které Starobrno čepují, je díky pivovaru z recyklovaných materiálů. Starobrno se dále snaží šířit osvětu kolem zodpovědné konzumace, investovat do bezpečnosti na pracovištích a podporovat místní komunity.
Přejít na web
49.1804978,16.6218592
Top-in.cz, a.s.
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Areál SVATOPETRSKÁ je příkladem pro další brněnské stavby, kdy při rekonstrukci budovy C bylo uplatněno mnoho z doporučených technologií a opatření pro snížení uhlíkové stopy. Budova je energeticky řešena tak, aby její provoz pokud možno dosáhl neutrální uhlíkové bilance. Hlavním zdrojem energie pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody je systém čtyř tepelných čerpadel a hlubinných vrtů. Fotovoltaická elektrárna na střeše a fasádě objektu o výkonu 75,82kWp přispívá k částečné soběstačnosti budovy. V budově se také hospodaří s dešťovou a podzemní vodou, ke zpomalení odtoku nechybí extenzivní zelená střecha.
Přejít na web
49.1902772,16.6206264
RegioHub, s.r.o.
Cyrilská 508/7, 602 00, Brno
Impact Hub je inspirativní prostor s nikdy nekončícími příležitostmi pro každého. Coworking a plně vybavené kanceláře jsou ideálním zázemím pro nezávislé profesionály, startupy, ale i zaběhnuté firmy. Impact Hub podporuje inovace v podnikání skrze 8 akceleračních programů zaměřených na startupy nebo na společensky prospěšné podniky a jen v brněnském Impact Hubu se koná více jak 400 velkých eventů ročně.
Přejít na web
49.2309150,16.5766450
Technologický Park Brno, a.s.
Purkyňova 646/107, 612 00, Brno
Projekt Český technologický park je rozvojový projekt s nízkou mírou zastavěnosti, který v konečné fázi poskytne 190 000 m2 smíšených prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl, společně s prostorami pro odpočinkové aktivity a služby. Celý areál se nachází v těsném sousedství kampusu Vysokého učení technického v Brně. Doposud bylo realizováno přes 63 000 m2 plochy k pronájmu v rámci 14 budov. Své sídlo zde našlo přes 30 společností, které dohromady zaměstnávají více než 6.000 pracovníků. O projekt se od svého založení stará akciová společnost Technologický Park Brno, a.s., která je investicí města Brna. Společnost také spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně, které je také akcionářem společnosti. Český Technologický Park je považován za jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto zaměření v regionu. Díky své poloze vedle kampusu Vysokého učení technického v Brně nabízí tento projekt svým klientským společnostem specifické výhody ve formě kvalifikované pracovní síly absolventů technických oborů a příležitosti ke spolupráci na výzkumných a rozvojových projektech s touto uznávanou univerzitou.
Přejít na web
49.1545675,16.5992156
Amper Savings, a.s.
Vídeňská 134/102, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Společnost Amper Savings, a.s. se specializuje na projekty úspor energií realizované s využitím nejmodernějších technologií a poskytováním aktivního energetického managementu. Při návrhu a technické přípravě projektů se opírá o bohaté zkušenosti vlastních odborníků a osobní přístup k potřebám klienta. Řešení sestává obvykle z kombinace nově instalovaných úsporných technologií zajištujících vysokou účinnost při výrobě, distribuci a spotřebě tepla, chladu, vody nebo elektrické energie a technickoadministrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo v dlouhodobém časovém horizontu dosaženo co nejnižších provozních nákladů. Specifickou oblastí jsou projekty realizované metodou EPC (z angl. Energy Performance Contracting), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení realizované investice. Kromě garantovaných finančních úspor přináší projekty EPC i zvýšení spolehlivosti, komfortu a významné snížení znečišťování životního prostředí emisemi.
Přejít na web
49.1877267,16.5822647
Asociace dodavatelů montovaných domů, z. s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ADMD je seskupením firem, které jsou přesvědčeny, že touha po kvalitním bydlení v dřevostavbě nemusí být pouhým snem. Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od prvních úvah o vlastním bydlení až po realizaci domu. Jsme tak poradním orgánem i pomocnou rukou při výstavbě dřevostavby. Chceme, aby se domy stavěly kvalitě a s ohledem na životní prostředí. Proto všichni naši členové splňují přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifikace Dokument národní kvality. Způsob, jakým firmy v ADMD staví domy, je rychlý, ekologický a moderní. Dodavatele dřevostavby vybírejte z kvalitních a certifikovaných společností, které jsou členy ADMD.
Přejít na web
49.1643767,16.5699647
Voda lidé krajina, z.s.
U Leskavy 781/25, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Spolek Voda, lidé, krajina pomáhá obcím nejen navrhovat, ale především prakticky realizovat opatření pro zadržování vody v krajině a zlepšování životního prostředí. Projekty, v kterých se spojují nejnovější vědecké poznatky, historická data a souvislosti se zkušenostmi z každodenní praxe, poskytují místním samosprávám i občanským komunitám možnost rychle a s ohledem na místní podmínky navracet volné krajině její přirozené funkce a uzdravit prostor pro život uvnitř zástavby. Při návrzích a realizacích se spolek soustředí na jejich praktickou proveditelnost a majetkové i osobní vztahy na konkrétním místě. Spolek Voda, lidé, krajina tvoří odborníci na krajinářství, vodní hospodářství, architekturu, urbanismus a poradenství ohledně dotací.
Přejít na web
49.1262136,16.6793267
THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o.
Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno
Thermoservis- Transport s.r.o. je tradiční rodinná firma, autodoprava. Funguje od roku 1991. Realizuje zakázky od přistavení kontejneru drobným stavebníkům až po kompletní zajištění mechanizace na rozsáhlých stavbách, dodávky zemních prací na klíč nevyjímaje. Společnost se zaměřuje i na ukládku a recyklaci stavebních odpadů a výrobou betonu ze 100% recyklovaného kameniva. Snahou je také snižování přepravních vzdáleností díky recyklaci odpadu v místě vzniku a jejich následné využití přímo na stavbě. Pilotním projektem je vývoz odpadu z překladiště stavebních odpadů Uhelná vlakem na finální ukládku.
Přejít na web
49.1950589,16.6073797
Komerční banka, a.s.
nám. Svobody 21, 602 00 Brno
Jsme mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Jsme přední bankovní instituce v České republice i střední Evropě. Nabízíme služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Obsluhujeme korporátní a top korporátní klientelu. Chceme být v povědomí klientů jako banka, která svou vstřícností, odpovědností a důrazem na udržitelnost významně přispívá k jejich osobnímu i obchodnímu rozvoji. Podnikáme takové kroky, které mají pozitivní vliv na společnost a životní prostředí. V oblasti vlastního provozu se zaměřujeme na snižování vlastní CO2 stopy a směřujeme k uhlíkové neutralitě do roku 2026. V obchodní oblasti nabízíme například odpovědné investování, karty z recyklovaného plastu, výhodné úvěry na udržitelné technologie pro jednotlivce i FVE pro podniky.
Přejít na web
49.2036414,16.6306300
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Lazaretní 1/7, 615 00, Brno
Nová Zbrojovka je nově vznikající čtvrť v brněnských Židenicích. Na téměř nevyužívaném brownfieldu o rozloze 22 hektarů vyroste během 10 let 2 500 bytů, 230 000 m2 kancelářských a komerčních ploch, ale také kulturní centrum, veřejná prostranství, škola i školky. Výstavba navazuje na bohatou historii tohoto místa, ale myslí především na budoucnost. Věnujeme proto spoustu úsilí tomu, aby bylo vše, co děláme efektivní, udržitelné a co nejšetrnější k životnímu prostředí. Šetrný přístup provází celý cyklus stavby. Velká část demoličního odpadu z původní zástavby byla a ještě bude recyklována a znovu využita. Nové i rekonstruované budovy plní ty nejvyšší standardy co se týče energetické náročnosti. O tom svědčí i fakt, že jako první v republice budeme mít certifikaci BREEAM Communites a všechny budovy budou plnit požadavky nové EU Taxonomy. Celý areál má propracovaný systém modro-zelené infrastruktury. Na střechách nových budov tak například vzniknou solární elektrárny, které vyrobí až 4 megawatt-peaky energie. Náš přístup je součástí celkového závazku CPI Property Group k udržitelnosti. A proč to děláme? Protože to stojí za to! Stavíme totiž nejen čtvrť, ale novou živou část Brna.
Přejít na web
49.2018981,16.6323586
ZETINA, spol. s r.o.
Zábrdovická 801/11, 615 00, Brno
Je ryze českou firmou nevýrobního charakteru, která své původní výrobní prostory přetransformovala na prostory vhodné pro podnikání v oblasti pronájmů prostor. Základním cílem bylo vybudovat si dobré jméno, kdy roce 2014 společnost získala Certifikát 3 červená A, což značí nejvyšší úroveň důvěryhodnosti a nejvyššího ratingového hodnocení. Pozornost ZETINA dále směřovala na snižování ekologických zátěží a zvyšování energetických úspor firmy ruku v ruce s uspokojováním a zpříjemňováním podmínek nájemců.
Přejít na web
49.2018531,16.6319219
Holek Production s.r.o.
Zábrdovická 872/9, 615 00 Brno-Židenice
V roce 2001 založil švédský koncern VSM Group českou firmu VSM Productin s.r.o., která zahájila výrobu šicích strojů značky PFAFF. Aby firma mohla splnit Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o výrobku začala spolupracovat s VUT Brno a pracovníky Elektrotechnického zkušebního ústavu. V roce 2006 odkoupil firmu ing. Pavel Holek a založil rodinnou výrobní společnost s názvem Holek Production, kdy firma postupně přešla na výrobu napařovacího mandlu PFAFF. V současné době se zabývá vývojem, výrobou a prodejem žehlící techniky ve spolupráci s předními světovými značkami.
Přejít na web
49.2349192,16.5863478
EVECO Brno, s.r.o.
Hudcova 76d, 621 00 Brno-Medlánky
Ve společnosti EVECO Brno se již od roku 1996 věnujeme inženýrsko-dodavatelské činnosti v oblasti termického zpracování a energetického využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů, dodávek hořákových systémů, výměníků tepla a souvisejících technologií. Působíme jako poradci v komerčním i veřejném sektoru a podíleli jsme se na řadě strategických rozhodnutí. Naše činnost je založená na silném zázemí procesních inženýrů a  inovativním potenciálu spolupráce s AVČR a VUT v Brně, které nám umožňují dlouhodobě modernizovat a ekologizovat energetiku a přispívat k ochraně životního prostředí a snižování investičních i provozních nákladů. V posledních letech se aktivně věnujeme přípravě systémů a technologií pro snižování uhlíkové stopy energetických a výrobních procesů. Cílem je dosáhnout net-zero technologií a začlenění současných systémů a toků do oběhového hospodářství.
Přejít na web
49.1772953,16.6041153
WEB Větrná Energie s.r.o.
Heršpická 813/5, 639 00 Brno-střed-Štýřice (M-Palác)
Firma WEB Větrná Energie s.r.o., jako 100% dceřinná společnost rakouské firmy WEB Widnenergie AG, sídlí v Brně již od svého založení v roce 2002. Hlavní čínností firmy je development, výstavba a provozování větrných a fotovoltaických elektráren v České republice. Výrobou čisté, bezemisní a ekologické energie ze svých zařízení o celkovém instalovaném výkonu 9,08MW přispívá k energetické nezávislosti státu a ke zlepšení životního prostředí. Všichni zaměstnanci firmy, stejně jako vedení se v každém aspektu své, jak pracovní tak soukromé, činnosti snaží chovat pokud možno ekologicky a s ohledem na budoucí generase.
Přejít na web
49.1577478N,16.6585436
​GreenVille service s.r.o.
Jahodová 20, 620 00 Brno
Baví nás dělat svět zelenější. Naší parketou jsou návrhy, realizace, údržba či rekonstrukce zelených střech a střešních zahrad od jednoduchých až po složité. Čerpáme z českých i zahraničních zkušeností od roku 2006 a realizujeme ploché i šikmé zelené střechy, extenzivní i intenzivní, biodiverzní i biosolární (s fotovoltaikou). Vždy podle přání zákazníka, profesionálně a z kvalitních materiálů. Pracujeme po celé České republice.
Přejít na web
49.2261222,16.5816069
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Brno z nás dělá to, kým jsme. Cítíme za něj odpovědnost ve všem, co děláme. Jsme Atelier 99 a od roku 2013 máme na kontě přes 234 projektů, které jsou projevem hlubokého respektu a úcty k životnímu prostředí. Je nám velkou ctí, že se můžeme pomyslně propojit s ostatními a pomoci tak naše překrásné město udělat zase o trochu zelenější, ekologičtější a zdravější.
Přejít na web
49.2416386,16.5790358
Bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a, Řečkovice, 621 00 Brno
Proč Bamboolik? Jsme čeští! Sídlíme v Brně a všechny naše výrobky vyrábíme v ČR, zčásti dokonce v chráněných dílnách. Jsme tým nadšenců do všeho eko, zejména opakovaně použitelných alternativ jednorázových výrobků denní (s)potřeby. Udržitelnost je naše krédo, prostupuje našimi životy i celým naším podnikáním. Jak fungujeme? Chceme, aby udržitelné byly nejen naše výrobky, ale také celý jejich výrobní proces. Rádi bychom vdechli nový život textilnímu průmyslu, který v ČR kvetl za první republiky (právě v Brně a okolí). Všechny materiály nakupujeme v ČR, případně v Evropě (pokud v ČR nepochodíme). Opakovaně jsme obdrželi ocenění platfotmy Business pro společnost – TOP Odpovědná malá firma (v letech 2019 a 2020 jsme získali nejvyšší ocenění Trendsetter). V roce 2020 jsme otevřeli naší vlastní šicí dílnu, ve které zaměstnáváme ženy, ohrožené sociálním vyloučením – matky dětí do 4 let věku, matky samoživitelky a od r. 2021 také ženy nad 55 let, které byly registrovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. S tímto projektem jsme přijali zásady sociálního podniku. Podpora zaměstnanosti žen je dlouhodobě naše srdeční téma.
Přejít na web
49.2261222,16.5816069
PFM-service s.r.o.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Jsme součástí silné skupiny PFM-Group. Rosteme nepřetržitě od roku 2004, ale stále si držíme svou tvář: jsme česká rodinná firma, která je seriózní, jedná lidsky a je na ni 100% spoleh. Staráme se o velké objekty nadnárodních společností i malé prostory lokálních firem. Poskytujeme služby facility managementu, facility auditu, projektovou činnost a dokážeme se přizpůsobit – to je naše výhoda. S námi můžete získat jediného partnera, který se postará o technickou správu a údržbu budovy i jejího okolí – od výměny žárovky, zavádění IoT technologií pro zdravé vnitřní prostředí kanceláří, zajištění zelených střech, budování zelených chill outových zón u budov až po energetický management. Správným Facilty Managementem dokážeme docílit úsporu financí a času a také jistotu, že je vše v pořádku a v souladu s legislativou.
Přejít na web
49.2261222,16.5816069
RENFIELD s.r.o.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno,
Již přes 15 let stavíme nemovitosti s jasným záměrem: zhodnotit kapitál a vybudovat trvalou hodnotu, která bude přinášet užitek několika dalším generacím. Ctíme pravidla přírody a jsme hrdí, že můžeme být součástí týmu při budování zdravějšího a zelenějšího Brna. Jsme Renfield: skupina architektů, projektantů a developerů, která zdokonaluje prostor kolem nás.“
Přejít na web
49.2261222,16.5816069
URBANON a.s.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Společnost Urbanon je brněnská investiční společnost zaměřená na výstavbu a rozvoj bytových, kancelářských a  průmyslových center. Využíváme vlastního silného kapitálu a zaměřujeme se na akvizice, výstavbu a provozování prémiových nemovitostí v atraktivních lokalitách v centru Brna a okolí. Od svého počátku máme silnou politiku Společenské odpovědnosti organizací (CSR) a klademe důraz na dodržování zásad udržitelného rozvoje. Všechny projekty, které realizujeme, využívají moderní způsoby hospodaření s energiemi (výstavba v nejvyšších energetických standardech, vytápění a chlazení systémem tepelných čerpadel,…) a minimalizují odtok dešťových srážek systémy retenčních nádrží, vsakovacích polí a využíváním \“šedých\“ vod. V místě výstavby rozšiřujeme zelené plochy a  vytváříme relaxační zahrady, přičemž důsledně zelené jsou i střechy našich objektů. Za důležitou součást životního prostředí člověka považujeme i vizuální dojem z našich staveb a proto spolupracujeme s nejlepšími architektonickými kancelářemi a vytváříme kvalitní a udržitelnou architekturu, která obstojí v čase a obohatí urbanistickou strukturu města.
Přejít na web
49.2261222,16.5816069
PFM-Greenvia s.r.o.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Ve společnosti Greenvia se od roku 2015 zabýváme projekcí, realizací, údržbou a revitalizací exteriérové i interiérové zeleně. Naší misí je vytvářet příjemnější prostředí a vnášet zeleň do velkoměst, kanceláří a domovů. Realizujeme zelené střechy, které slouží jako přirozený izolant, redukují nečistoty z ovzduší, absorbují zvuk a hrají důležitou roli v hospodaření se srážkovou vodou. Instalujeme zelené vertikální zahrady z živých rostlin. Tyto zelené stěny představují nejen designový prvek interiéru, ale především pozitivně působí na psychické i fyzické zdraví člověka. Navozují pocit harmonie a klidu, přirozeně čistí a zvlhčují okolí. Zelenými produkty zvyšujeme kvalitu životního prostředí, klademe důraz na ekologická a estetická řešení. Našimi klienty jsou developerská, projekční a architektonická studia, veřejné instituce, nadnárodní i malé firmy, ale také soukromé osoby – na území celé České republiky, ale už i za hranicemi. Náš A-tým tvoří odborníci a odbornice se zeleným srdcem. Stále se rozrůstáme.
Přejít na web
49.1901017,16.6172244
Zebra Technologies CZ s.r.o.
Vlněna 526/7, Trnitá, 602 00 Brno
Zebra Technologies je globální společnost, jejíž výrobky přinášejí nápaditá řešení ve více než 100 zemích celého světa. Zebra dnes představuje přední značku ve sféře tiskáren čárových kódů, čteček čárových kódů, RFID technologie, mobilních počítačů a v mnoha dalších oblastech. Naše výrobky a technologie naleznete všude – v obchodech, nemocnicích, skladištích, na sportovních stadiónech, letištích, poštách, v továrnách, logistických společnostech, na úřadech i ve stanicích metra. Brněnská pobočka je globálně významné centrum společnosti Zebra. V Brně podporujeme naše zákazníky a kolegy z jednotlivých poboček společnosti Zebra z různých zemí. Jsme odborníci na péči o zákazníky, správu objednávek, marketing, zpracování smluv, technickou podporu na vysoké úrovni, účetnictví, fakturace, finanční analýzu a mnoho dalších firemních operací. Díky naší každodenní práci jsou naši zákazníci spokojeni a jejich podnikání může hladce běžet. V brněnské kanceláři potkáte pracovníky z více než 30 zemí a zaslechnete přes 10 evropských jazyků.
Přejít na web
49.1810044,16.6626736
VELKÁ PECKA s.r.o.
Brno-Slatina, Vlastimila Pecha 7, 627 00 Brno-Černovice
Rohlik.cz je český online obchod s potravinami. Firma byla založena v roce 2014 Tomášem Čuprem a ke dnešnímu dni je služba dostupná již pro více než 2,5 milionu obyvatel v ČR. Rohlik také expanduje do zahraničí – do Maďarska pod názvem Kifli.hu, Rakouska pod názvem Gurkerl.at, do Německa pod názvem Knuspr.de a do Itálie jako Sezamo.it. V blízké budoucnosti se dále chystá expandovat do Francie, Rumunska a Španělska.
Přejít na web
49.1715300N, 16.6814922
Hraspo spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Společnost Hraspo je dlouholetým partnerem mnoha gastronomických provozů, pro které zajišťuje technologická řešení. Nabízí komplexní portfolio služeb založených na dlouholetých zkušenostech, individuálním přístupu a profesionalitě, se snahou o maximální efektivnost provedení. Poskytují dodávky kompletních gastronomických provozů i dodávky kusových technologií, servis, specializované konzultace a další služby související s trendy moderní gastronomie. Cílem je, aby řešení byla energeticky efektivní a méně náročné na spotřebované zdroje a tím pádem měla co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.
Přejít na web
49.2020667,16.6104175
DOMOPLAN, a.s.
tř. Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno
Společnost DOMOPLAN, a.s., založená roku 2010, se zaměřuje na výstavbu rezidenčních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména bytových domů a rezidenčních komplexů v Brně a okolí a holiday resortů v horských oblastech České republiky. Pro své projekty vyhledává atraktivní lokality s výrazným potenciálem budoucího rozvoje – jedinečnost těchto míst pak citlivě dotváří kvalitní a nadčasovou architekturou. Projekty, které DOMOPLAN realizoval v Brně si díky kombinaci architektonické a řemeslné kvality vysloužily uznání odborné obce. V roce 2017 pak společnost jako jeden z prvních českých developerů začala systematicky rozvíjet výstavbu aparthotelů v horských oblastech České republiky. V roce 2021 rozšířila své developerské aktivity do Středočeského kraje, kde zahájila výstavbu rezidenčního projektu Na Mariánské cestě čítající na 300 bytových jednotek. Ke konci loňského roku rozšířila své aktivity také do zahraničí, kde plánuje postavit prázdninové resorty v chorvatských letoviscích Pag a Hvar. Současně s tím zrealizuje rezidenční výstavbu v hlavním městě Srbska, Bělehradu. Na začátku letošního roku se stala spol. DOMOPLAN a.s. součástí skupiny FIPOX, do které patří také značky IDENTITY DESIGNERS, My Resorts, Novavita a Magus EDH. V současné době patří DOMOPLAN díky nedávným akvizicím mezi nejvýznamnější brněnské developery. Aktuálně zde staví Rezidenci Hvězdová, v přípravě jsou další rezidenční projekty Starý pivovar (v lokalitě Královo Pole), Pekárenský dvůr, Příční (obě v lokalitě Zábrdovice) a Žižkova (v lokalitě Veveří). Vedle toho buduje dva horské resorty v Jeseníkách, každý s 60 apartmány a chystá další projekt aparthotelu ve Skiresortu Bukovka v Orlických horách.
Přejít na web
49.1907219,16.5798756
IMPERA styl, a.s.
Hlinky 45/114, Brno – Pisárky
IMPERA styl je skupinou společností podnikajících v oblasti rezidenční výstavby v Brně. Již přes 25 let realizuje bytové projekty většího rozsahu, které výrazně přispívají k budování nové podoby města. S vědomím významu této role proto společnost přistupuje citlivě také k otázkám veřejných prostor, zeleně a ekologických opatření. Výstavba zelených střech na bytových domech je pro společnosti IMPERA již standardem a zasakovací systémy zelených extenzivních střech připravuje na všech svých projektech. To napomáhá přirozenému oběhu vody v krajině a také příjemnějšímu mikroklimatu nových budov. Součástí většiny projektů je rozsáhlá výsadba zeleně, která je jedním ze základních předpokladů přívětivých veřejných prostor v okolí rezidenčních celků. Novým připravovaným projektem je také využívání solární energie na bytových domech, které bude mít výrazný dopad na podíl využití obnovitelných zdrojů v novostavbách skupiny IMPERA.
Přejít na web
49.1863778,16.5840917
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
VIDA! science centrum otevřelo své brány veřejnosti v listopadu 2014. Ročně sem zavítá přibližně 200 000 návštěvníků. Kromě rodin s dětmi se tento zábavní vědecký park zaměřuje také na školy ale i dospělé.
Přejít na web
49.2287581,16.5776667
EPRIN spol. s r.o.
Podnikatelská 2956/6, B3, 612 00 Brno, CZ
EPRIN je systémový integrátor patřící mezi lídry v oblasti automatizace, digitalizace a robotizace v celé České republice, nyní i s celosvětovou působností. Jedinečnost firmy spočívá především v síle, spolehlivosti a zkušenostech, které využívá ve prospěch zákazníků z různých odvětví, a to už po více než 30 let. Rychle a přesně tvoříme, sbíráme, zpracováváme a zobrazujeme aktuální data. Potřebujete roboty, aplikátory etiket, tiskárny, snímače, robotické sklady či zakázkový software? Na to je tu EPRIN.
Přejít na web
49.1690283,16.6272733
REVERSE-TECH s.r.o.
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – Komárov
Firma se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou strojů a zařízení pro průmyslovou automatizaci. Vyvíjí a vyrábí stroje dle přání a požadavků zákazníka, jedná se zejména o výrobní linky, jednoúčelové stroje a zařízení či testovací přípravky. Zákazníky tvoří především výrobci z oblasti automotive, zpracovatelského a výrobního průmyslu. Díky tomu, že každý stroj, který pro zákazníka vyrábí, je unikát a vše se častokrát musí vymýšlet úplně od základu, jde o náročnou disciplínu. Společnost REVERSE-TECH pracuje i na vývoji nabíječek pro elektromobily a dělá maximum pro to, aby při podnikání snižovali svoji enviromentální stopu. Ztotožňují se s motem Steva Jobse, že v podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, důležité je naučit se tančit v dešti.
Přejít na web
49.1988836,16.6911775
Recovera Využití zdrojů a.s.
Drčkova 2798, 628 00 Brno – Líšeň
Už z názvu společnosti Recovera Využití zdrojů je poslání zřejmé: obnovování zdrojů pro budoucnost. Tyto zdroje pochází z odpadů jeho dalšího využití, aby neskončily na skládce. Prim hraje recyklace plastového odpadu a další způsoby materiálového nebo energetického využití. Společnost umí nakládat i se speciálními odpady a byla u založení České asociace oběhového hospodářství a zasadila se o omezení skládkování v ČR. Mezi zákazníky najdete jak průmyslové podniky, tak obce a města po celé České republice. Recovera je součástí skupiny Veolia. Cílem i konkrétním závazkem skupiny Veolia je nejen minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, ale stát se referenčním měřítkem pro firmy z hlediska ekologické transformace.
Přejít na web
49.1889306N,16.6069417
Zero Waste Solutions, s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
REkrabička a REkelímek provozuje systém vratných, znovupoužitelných a zálohovaných obalů na jídlo a nápoje. Předchází tak vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů. Jedná se o unikátní službu, která propojuje gastro provozy v celorepublikovou síť, v rámci které si můžete nechat vaši objednávku zabalit do REkrabičky nebo REkelímku. Tyto obaly lze následně vrátit v kterémkoliv podniku zapojeném do systému – v ČR jich je již více než 600. V podniku se obal umyje a vrátí zpět do oběhu. Celkem lze každou REkrabičku i REkelímek použít opakovaně až 400x. Jen v roce 2022 se podařilo eliminovat 87 000 kg jednorázových obalů, což představuje více než 2 600 000 jednorázových obalů na jídlo a 580 000 kelímků na kávu.
Přejít na web
49.1819553,16.6548950
Nitto Denko Czech s.r.o.
Těžební 1239/4, 627 00 Brno – Černovice
Společnost Nitto Denko Czech s.r.o. je členem mezinárodní skupiny Nitto. V Brně působí od roku 2008 a v současnosti má přibližně 120 zaměstnanců. Zabývá se výrobou dílu především do automobilového průmyslu. Těžištěm produktového portfolia jsou výztužné a tlumící díly, které nejen zvyšují uživatelský zážitek z provozu automobilů, ale také výrazně přispívají k ekologickému dopadu jeho výroby a provozu. Díky těmto dílům je možné snížit tloušťku použitých plechů vozidla, tím snížit jeho hmotnost, což přispívá nejen k úspoře surovin, ale také paliva a emisí. V posledních několika letech se povedlo snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí díky hned několika projektům – například nákup 100 % energie z obnovitelných zdrojů, přechod na LED osvětlení, projekty vedoucí ke snížení spotřeby energií, ale také výsadba stromů v areálu, vzdělávací programy pro zaměstnance a mnohé další. Společnost se zaměřuje nejen na činnosti vedoucí k ochraně životního prostředí, ale angažuje se také v oblasti společenské odpovědnosti.
Přejít na web
49.1896297,16.6616253
CARent, a.s.
Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno,
Ford CARent se řadí mezi nejvýznamnější prodejce i servis vozů značky Ford v ČR. Řídí se mottem: „Vše pro Váš vůz pod jednou střechou!“ Z pohledu klienta autocentra je výhodné mít nabízenou kompletní modelovou řadu vozů značky Ford i všechny související poprodejní služby na jedné adrese. Kromě toho, že je Ford CARent autorizovaný prodejce a servis vozů Ford, disponuje vlastní autopůjčovnou a nabízí krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky osobních a užitkových vozů. Také se zaměřuje na prodej náhradních dílů a příslušenství. A to vše na jedné adrese.
Přejít na web
49.225887,16.57691
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23, 616 00, Brno
Vodafone Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Vodafone, která je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. V ČR poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků, kterým poskytuje mobilní, fixní služby, televizní platformu, firemním zákazníkům navíc služby v oblasti digitalizace a Internetu věcí. Jeho posláním je budovat digitální společnost, která podporuje socio-ekonomický rozvoj, je otevřená všem a je zároveň ohleduplná k naší planetě. Díky rozvoji konektivity, digitálním inovacím a partnerstvím také přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Odpovědné podnikání Vodafonu stojí na třech pilířích: budování digitální společnosti, inkluzi pro všechny a snižování dopadů lidské činnosti na planetu. Všechny tři pilíře naší udržitelné strategie jsou navzájem provázané a stojí na investicích do sítí a technologií. Vodafone patří k lídrům v oblasti udržitelného podnikání v České republice. Pravidelně se např. umisťuje na předních příčkách žebříčku udržitelných firem TOP odpovědná firma.
Přejít na web
49.1977022,16.5987683
Autonapůl, družstvo
Údolní 33, 602 00, Brno
Autonapůl provozuje po celé republice flotilu necelých sto sdílených aut různých kategorií, od malých městských vozů, přes úsporná rodinná kombi po osobní dodávky či elektromobily včetně Tesly 3. Působí v Praze, Brně a dalších šesti českých městech. Carsharing nabízí řešení pro ty, kdo potřebují auto spíše nepravidelně a vědí, že za rok ujedou do zhruba deseti tisíc kilometrů. Představuje nezávazný způsob, jak řešit vlastní mobilitu, zároveň šetří veřejný prostor od aut, která by většinu času jen zabírala parkovací místa. Sdílená auta totiž využívají uživatelé Autonapůl průměrně 30 % času každého dne, kdežto auta v soukromém vlastnictví jezdí průměrně jen 5 % času.
Přejít na web
49.1905094N,16.6661597
SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2, PSČ 628 00, Brno – Židenice
SAKO Brno SOLAR je členem koncernu městských společností Statutárního města Brna. Zabývá se rozvojem alternativních zdrojů energie a realizací fotovoltaických systémů na území města Brna. Projekt komunitní energetiky, který SAKO Brno SOLAR realizuje pro město Brno, přinese do budoucna nejméně 43 gigawatthodin solární elektřiny ročně a emise CO2 sníží o 36 tisíc tun. SAKO Brno SOLAR plánuje během příštích let osadit fotovoltaickými panely přibližně 650 budov v majetku města či městských společností. Půjde především o školská zařízení, domovy seniorů, zdravotnické instituce, administrativní objekty a další veřejné budovy. Od loňska společnost provozuje pilotní instalace na dvou bytových objektech v majetku města a na střeše domu s pečovatelskou službou. Aktuálně se instalují fotovoltaické panely na další tři základní školy, dva domovy seniorů a jedno zdravotnické zařízení. V různých fázích projektové přípravy má SAKO Brno SOLAR dalších více než 50 objektů, jejichž střechy budou osazeny během letošního roku. SAKO Brno Solar chce přispět k tomu, aby se moravská metropole stala leaderem ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Filosofií společnosti je využívat sluneční energii tam, kde fotovoltaické elektrárny nezabírají cenné plochy zeleně či orné půdy. Cílem SAKO Brno SOLAR je synergicky spojit výhody fotovoltaiky se zařízením mateřské společnosti SAKO Brno na energetické využití odpadu.
Přejít na web
49.1772750,16.6625439
Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.
Vlastimila Pecha 1269/10, Brno-Černovice
Už jste dnes napsali status na Facebook? Sdíleli s přáteli fotografii na Instagramu? Hledali něco na Amazonu? Zahráli si hru na Xboxu? Tyto služby denně využívají miliony z nás. Možná jste ale netušili, že se skrze ně také dostáváte do blízkosti nás ve Wistronu. Vývojem špičkových technologií a budováním serverů na cloudová úložiště umožňujeme lidem kolem nás pohodlnější život. Díky moderním technologiím a inovacím máme ve Wistronu ale také příležitost starat se o planetu i její obyvatele. Přestože jsme mezinárodní korporát s hlavním sídlem na Taiwanu, snažíme se žít v symbióze s místem, ve kterém pracujeme i žijeme – v Brně. Každý podzim se vydáváme do jiné lokality a tam sázíme stromy a keře. Za tu dobu už pod našima rukama vyrostlo tisíce mladých dřevin. Motivujeme naše zaměstnance k ekologické dopravě do práce – na kole či v elektrickém autě, které si v práci mohou nabít zelenou energií z obnovitelných zdrojů. Významnou inovací je i využití tepla vyprodukovaného při testování serverových racků. Teplým vzduchem, který vznikne při ochlazování racků během testování, vytápíme výrobní halu a šetříme tak na dalším topení. Ve Wistronu také podporujeme recyklaci na maximum například tím, že do oběhu vracíme k opětovnému využití kartonové krabice. Mimo košů na plast, papír a sklo jsou všude v areálu společnosti k dispozici také nádoby na plechovky či bioodpad, který si odkládáme do vlastního kompostéru.
Přejít na web
,
Tomáš Kroupa – Vaše krmivo
Vaše krmivo je brněnský obchod, který se od roku 2009 stará o potřeby domácích mazlíčků i hospodářských zvířat v Brně i v celé České a Slovenské republice. Pro psy, kočky, drobné savce, ryby, nebo třeba koně a další hospodářská zvířata mají více než 13 000 kvalitních produktů, pro jejich chovatele pak kvalifikované poradenství, síť prodejen a vlastní rozvoz objednávek po Brně i okolí. Po celou historii podnikání se snaží maximálně optimalizovat spotřeby energií i materiálů. Pečlivě plánují své rozvozové trasy, opětovně využívají kartonové obaly i výplňové materiály a hlídají si spotřeby obalových fólií.
Přejít na web
49.1889306,16.6069417
Sensorie s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Dlouhodobou vizí společnosti Sensorie s.r.o. je podpora široké veřejnosti v lokální a udržitelné produkci potravin. Již od roku 2019 pracuje na technologii, která umožňuje proměnit libovolný zahradní skleník na celoroční zdroj čerstvé a domácí zeleniny. Pro města budují komunitní skleníky s chytrou technologií, které umožňují pronajmout si záhonek odpovídající velikosti nebo nakoupit uhlíkově neutrální zeleninu z Chytrého tržiště. Firmám zase pomáhají se zpracováním bioodpadu a zásobováním zeleniny pro jejich gastronomická zařízení. Kromě chytré výbavy nabízí v rámci zákaznického servisu i odborné poradenství, tvorbu nabídek na míru a realizace Chytrého skleníku na klíč.
Přejít na web
49.1932761,16.6069739
Velký Špalíček s.r.o.
Mečová 695/2, 602 00, Brno
Obchodní a zábavní centrum Velký Špalíček bylo otevřeno v září 2001 a stalo se vyhledávaným a oblíbeným místem Brňanů, návštěvníků z blízkého okolí i zahraničních hostů. Centrum je propojeno s historickými budovami na ulici Dominikánské a Starobrněnské a tvoří tak urbanistický komplex ve tvaru špalíčku. Uvnitř centra najdete pod jednou (a to zelenou) střechou obchody, restaurace, služby i zábavu a v podzemí parkovací stání. V přilehlých budovách pak kanceláře a byty. V rámci udržitelného rozvoje postupně obměňujeme technologie a osvětlení za modernější a snižujeme tak celkovou spotřebu energií. Nájemce vyzýváme k úspornému přístupu a pro návštěvníky pořádáme prezentace zaměřené na ochranu životního prostředí.
Přejít na web
49.1725742,16.7266611
Wienerberger s.r.o.
Hřbitovní 1643/34, 664 51 Šlapanice u Brna
Společnost Wienerberger patří mezi nejvýznamnější výrobce stavebních materiálů v České republice. Celá skupina Wienerberger Group, jíž je součástí, je v této oblasti evropskou i světovou jedničkou. V České republice vystupuje jako Wienerberger s.r.o. a působí zde od roku 1991. Sídlem společnosti jsou České Budějovice a jeden z výrobních závodů najdete ve Šlapanicích. Firma s dvousetletou tradicí patří k technologickým špičkám oboru a její produkty již několik desetiletí ovlivňují trendy ve stavebnictví a stávají se inspirací pro ostatní výrobce a stavební profesionály. Vyvíjí nové produkty, které jsou v oblasti stavební výroby odpovědí na současné problémy světa – pokud se týká spotřeby energií, souvisejících klimatických změn a udržitelného rozvoje. Samozřejmě přitom myslí na zajištění kvality bydlení v souladu s trendy počátku 21. století. Za klíčové považují budování zdravého a dostupného bydlení. V tomto smyslu se společenská odpovědnost stává neoddělitelnou součástí jejich každodenních činností. Produktová nabídka je sestavena tak, aby stavebníkům – drobným stavebníkům i velkým investorům, umožnila kompletní výstavbu keramické stavební konstrukce domu včetně střechy. Základním materiálem je tradiční, po tisíciletí osvědčená, pálená hlína, která díky svým vlastnostem patří mezi obtížně překonatelné stavební materiály.
Přejít na web
,
amcreal s.r.o.
Firma amcreal s.r.o. se zabývá realitní činností a je majitelem areálu v Bohunicích, který právě dokončuje. Jedná se o pasivní administrativní komplex se zelenou střechou a řadou inovativních opatření.
Přejít na web
,
amccomp s.r.o.
Firma amccomp s.r.o. provozuje ICT služby – specializuje se na komplexní služby v oblasti výpočetní a kancelářské techniky, externí správu serverů a počítačových sítí. Provozuje vlastní hostingové centrum a hosting na míru.
Přejít na web
,
BUILDIGO s.r.o.
Společnost BUILDIGO s.r.o. je lídrem v oblasti zpracování environmentálních studií, které zahrnují jak menší projekty (např. náměstí či parky) tak velké průmyslové areály. V rámci hodnocení se zaměřuje na vznik tepelného ostrova, proudění větru, sluneční radiaci či pocitovou teplotu. V portfoliu společnosti je možné najít také studie, které se zaměřují na požadavky EU Taxonomie. Cílem všech studií je prokázání vlivu výstavby na člověka vč. souhrnu navrhovaných opatření. Mimo tyto studie společnost poskytuje odborné poradenství v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí, zelených střech a výstavby šetrné k životnímu prostředí. BUILDIGO – Stavte s respektem k životnímu prostředí s našimi daty.
Přejít na web
49.2240050,16.5747092
FT4U company s.r.o.
U Vodárny 2965/2 616 00, Brno
Misí společnosti FT4U company s.r.o známou spíše jako WATTEE je vyvíjet a aplikovat technologie pro úsporu energií, financí a životního prostředí. Cílí na vybudování prostředí založeném na obnovitelných zdrojích a k tomu nabízí nástroje, aby nebyly obtěžující, ale staly se přirozenou a dostupnou součástí našeho života. Věří, že díky umělé inteligenci je možné snížit spotřebu energií, efektivně využívat obnovitelné zdroje, pomáhat s rozvojem elektromobility a zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury.
Přejít na web