Edukace v oblasti změny klimatu

EDUKACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro první stupeň základních škol nabízí Odbor životního prostředí putovní výstavu zaměřenou na problematiku změny klimatu, kterou děti provází chytrá sova a trošku natvrdlý holub. Hravou formou chceme začít již u těch nejmenších. Součástí této výstavy jsou i pracovní listy pro děti a po dohodě lze v rámci tohoto programu zajistit ekologické divadlo, kde se děti samy zapojí do děje pohádek a komunikují s hlavními hrdiny a pomáhají jim řešit vzniklé problémy.

Ukázka pracovních listů

Enviromentální výchova do škol a nejen to! Klima se mění, jak můžeme dopady zmírnit? Cílem projektu ekologické výchovy do škol je seznámit děti, jak se chovat šetrně a ohleduplně k přírodě. Jak šetřit energií v domácnosti, jaké známe obnovitelné zdroje energie nebo jaké druhy dopravy jsou k přírodě nejšetrnější. Děti se seznámí i s adaptačními opatřeními na změnu klimatu – proč je důležitá zeleň ve městě.

V případě, že jste učitelé z Brna a budete mít zájem o náš edukační program neváhejte nás oslovit. Budeme rádi i za Vaše zkušenosti a zpětnou vazbu z výuky při využití sdílených materiálů.

.

PŘÍRUČKA AKTIVNÍHO BRŇANA

#PripravBrno jako aktivní občan. Průvodce jednoduchými kroky pro Brno bez emisí.

.

ATLAS KLIMATICKÉ ZMĚNY

Tato příručka není čtením pro odborníky. Je to čtení pro každého, kdo se chce stát poučeným laikem. Změna klimatu už není jen předpovědí budoucnosti, je to skutečnost. Týká se nás s takovou závažností, že to téma nelze přenechat pouze vědcům a jejich odbornému zkoumání. Potřebujeme vědět víc a o změně klimatu vést veřejnou debatu.

Atlas klimatické změny si můžete stáhnout a využít k vlastnímu vzdělávání.

.

KURZ NA TÉMA KLIMATICKÁ ZMĚNA

Chcete se dozvědět něco více o změně klimatu? Máte možnost si bezplatně projít online kurzem, ve kterém naleznete videa s odborníky z přírodovědné i společenskovědní oblasti. Dílčí témata související se změnou klimatu vám přiblíží z různých úhlů pohledu. Kurz je pojat interaktivně včetně zpětné vazby formou testovacích otázek. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů a dalších doplňujících zdrojů pro pedagogy, pro které je tento výukový kurz určen primárně.

Kapitoly kurzu:
1.      Co víme a nevíme o změně klimatu?
2.      Proč se mění klima?
3.      Proč je změna klimatu tak složitá?
4.      Změna klimatu v globálních souvislostech.
5.      Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
6.      Česko a změna klimatu.
7.      A co na to já, občan?
8.      Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Po projití všech kapitol kurzu a vyplnění závěrečného testu získáte osvědčení o absolvování. Přihlášení do kurzu klimatické změny je možné ZDE.